ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: 03/21/17

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017

Xαιρετισμοί Αγία Μαρία η Μαγδαληνή

0 σχόλια

Xαιρετισμοί Αγία Μαρία η Μαγδαληνή
Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ΄. 
Τῇ Ὑπερμάχῳ Στρατηγώ τα Νικητήρια
Τῇ Μυροφόρῳ εὐλαβῶς τὸν ὕμνον στέψωμεν, Μαρίᾳ πάντες ἐν ᾠδαῖς συμφώνως ᾄδοντες, ἀπαστράπτει γὰρ τοῖς θαύμασιν ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ παρέχει τὰς ἰάσεις τοῖς προστρέχουσι, τῇ σορῷ χειρὸς αὐτῆς πᾶσιν ἐκ πίστεως, καὶ κραυγάζουσι· Χαίροις Λόγου Μαθήτρια. ( Xαιρετισμοί Αγία Μαρία η Μαγδαληνή)
Ὁ Οἶκος.
Ἄγγελοι οὐρανόθεν, ἐξεπλάγησαν θεῖοι, τολμήματι τῷ σῷ Μυροφόρε (γ΄)· πῶς ἄτρομος σὺ μόνη νυκτὸς πρὸς τὸν τάφον Χριστοῦ δραμοῦσα, ἔγερσιν κατεῖδες τὴν αὐτοῦ πρώτη· ὢ χάριτος! ἡμεῖς δὲ σοὶ βοῶμεν·
Χαῖρε, αὐγὴ ἡ τηλαυγεστάτη·
χαῖρε, λαμπὰς ἡ παμφαεστάτη.
Χαῖρε, Μυροφόρων σεπτὸν ἀκροθίνιον·
χαῖρε, Ἀποστόλων σοφῶν μηνυτήριον.
Χαῖρε, θείων ἡ οἰκήσασα, σὺν Ἀγγέλοις τοῖς χοροῖς·
χαῖρε, θείας ἀπολαύσασα, Παραδείσου τῆς τρυφῆς.
Χαῖρε, ὅτι τῷ κάλλει ἡλιόμορφος ὤφθης·
χαῖρε, ὅτι τῷ εἴδει ἀστραπὴ καθωράθης.
Χαῖρε, Χριστοῦ ἡ πρώτη μαθήτρια·
χαῖρε, πασῶν τῶν ἄλλων ἡ πρόκριτος.
Χαῖρε, Χριστοῦ τῷ φίλτρῳ φλεχθεῖσα·
χαῖρε, Χριστοῦ στοργῇ ἡ θελχθεῖσα.
Χαίροις, Λόγου Μαθήτρια.

Read More ->>

Όπου επλέονασε η αμαρτία υπερπερίοσσευσε η χάρις

0 σχόλια

Όπου επλέονασε η αμαρτία υπερπερίσσευσε η χάρις
Διηγήσεις ωφέλιμες

Κάποιος μοναχός νικήθηκε από το πάθος της πορνείας και έκανε την αμαρτία καθημερινά., αλλά και καθημερινά ζητούσε έλεος από τον Κύριό του με δάκρυα και προσευχές. Ενεργώντας λοιπόν έτσι, τον ξεγελούσε η κακή συνήθεια, και έκανε την αμαρτία· έπειτα πάλι, μετά την αμαρτία, πήγαινε στην εκκλησία, και βλέποντας την ιερή και σεβάσμια εικόνα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, έπεφτε μπροστά της με πικρά δάκρυα και έλεγε: «Σπλαχνίσου με, Κύριε, και πάρε από επάνω μου αυτόν τον ύπουλο πειρασμό, γιατί με ταλαιπωρεί φοβερά και με τραυματίζει με τις πικρές ηδονές. Δεν έχω πρόσωπο, Κύριε, να αντικρύσω και να δω την αγία εικόνα σου και την υπέρλαμπρη μορφή του προσώπου σου, ώστε να γλυκαθεί η καρδιά μου». Τέτοια έλεγε, και όταν έβγαινε από την εκκλησία έπεφτε πάλι στον βούρκο. Όμως και πάλι δεν απελπιζόταν για τη σωτηρία του, αλλά από την αμαρτία ξαναγύριζε στην εκκλησία και έλεγε τα παρόμοια προς τον φιλάνθρωπο Κύριο και Θεό:
Read More ->>
 

Flag counter

Flag Counter

Extreme Statics

Συνολικές Επισκέψεις


Συνολικές Προβολές Σελίδων

Follow by Email

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρουσίαση στο My Blogs

myblogs.gr

Γίνεται Μέλος στο Ιστολόγιο

Στατιστικά Ιστολογίου

Επισκέψεις απο Χώρες

COMMENTS

| ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ © 2016 All Rights Reserved | Template by My Blogger | Menu designed by Nikos | Sitemap Χάρτης Ιστολογίου | Όροι χρήσης Privacy | Back To Top |