ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: 01/23/17

Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017

Εισαγωγή στό αφιέρωμα του Οικουμενισμού

0 σχόλια

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ


Αφορμή αυτού του αφιερώματος της «"Ορθόδοξης Μαρτυρίας» στάθηκε το άρθρο «Διάλογοι χωρίς προσωπείο», στην εκκλησιαστική εφημερίδα «''Ορθόδοξος Τύπος» του Αιδεσιμολογιότατου Πρωτοπρεσβύτερου καί Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών π. Γεωργίου Μεταλληνού, παραδοσιακού κληρικού κι αγωνιστή ορθόδοξου θεολόγου.
 Στο άρθρο αυτό ό π. Γεώργιος παραθέτει απομαγνητοφωνημένο κείμενο ομιλίας του αείμνηστου Πατριάρχη Άθηναγόρα σε ομάδα θεολόγων από τη Γερμανία καί την Αμερική πού τον επεσκέφθησαν στο Φανάρι τον Αύγουστο του 1971.
Ή πραγματική αιτία όμως των σελίδων πού ακολουθούν είναι ή αγωνία ενός παραδοσιακού συλλόγου πού επέλεξε ως όνομα το «Φίλοι του Αγίου Όρους», όχι μόνον για να εκφράσει την αγάπη του προς το μοναχισμό, αλλά καί το σεβασμό του προς το φρόνημα των Αγιορειτών πατέρων, πού ανέκαθεν φρυκτωρούσαν την αλήθεια της πίστεως στους προμαχώνες της Ορθοδοξίας.
Γι' αυτό άλλωστε ή περιοδική του έκδοση τιτλοφορείται «Ορθόδοξη Μαρτυρία».
Πριν αρχίσουμε το σχολιασμό της πατριαρχικής ομιλίας παρακαλούμε τον αναγνώστη να λάβει υπόψη τα ακόλουθα:
α) Ή ομιλία του μακαριστού Πατριάρχη έγινε προς θεολόγους. Ανθρώπους, δηλαδή, οι όποιοι ήταν σε θέση να κατανοήσουν τίς αλήθειες της πίστεως. Ορισμένοι μάλιστα, όπως ό π. Γεώργιος Μεταλληνός, ήταν αληθώς εγκρατείς της ορθόδοξης θεολογίας.
Ως εκ τούτου ήσαν σε θέση να αξιολογήσουν επακριβώς το περιεχόμενο της ομιλίας του.
Read More ->>

Μετατιθέμεθα είς έτερον Ευαγγέλιον;

0 σχόλια

ΜΕΤΑΤΙΘΕΜΕΘΑ ΕΙΣ ΕΤΕΡΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ;

Αποτελεί γεγονός αναντίλεκτο ότι ή τελευταία δεκαετία υπήρξε μια περίοδος τω όντι κατώδυνος δια τους απανταχού Ορθοδόξους. Τι ν' απαριθμήσει κανείς! Τη διαβόητη σύναξη του Μπαλαμάντ του Λιβάνου, οπού ό Παπισμός αναγνωρίστηκε ως «αδελφή Εκκλησία», την αναβίωση των κατάπτυστων μεθοδεύσεων της παπικής Ούνίας, πού απειλεί, δωροδοκεί, εκβιάζει καί πιέζει παντοιοτρόπως τους έμπερίστατους Ορθοδόξους της ανατολικής Ευρώπης, την ούτω αποκαλούμενη «βαπτισματική θεολογία» πού μετατρέπει ταχυδακτυλουργικά τους κακόδοξους σε Ορθοδόξους, την παπική επίσκεψη στην Αθήνα κατά την 4 Μαΐου 2001, με την οποία ή εκκλησιαστική ηγεσία της ελλαδικής Εκκλησίας αναγνώρισε ουσιαστικά το διπλό ρόλο του τραγελαφικού μορφώματος του Βατικανού καί τέλος την πανηγυρική επισημοποίηση της intercomunio  (την μετάδοση δηλαδή της θείας κοινωνίας στους αιρετικούς καί τη δυνατότητα των Ορθοδόξων να «κοινωνούν» σε ναούς αιρετικών) στη Ραβέννα της Ιταλίας τον Ιούνιο του 2002, παρόντων του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίου, του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστασίου καί άλλων Ορθοδόξων ιεραρχών.
Read More ->>

Η προσλαλιά τού Αθηναγόρου

0 σχόλια

Η ΠΡΟΣΛΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ

«... Εδώ την 15ην Ιουλίου του 1054 ένας καρδινάλιος Ούμβέρτος κατέθηκεν εις την άγίαν Τράπεζαν της Άγιας Σοφίας, πού θα επισκεφθείτε αύριο, ένα λίβελο, κατά του Πατριάρχου Μιχαήλ Κηρουλαρίου. Καί ό Κηρουλάριος απήντησε, δεν ήξεύρω καλά αν έκαμε να απάντηση ή όχι, αλλ' εν πάση περιπτώσει απήντησε. Καί αυτοί οί δύο λίβελοι, αυτά τα δύο γράμματα, ώνομάσθησαν σχίσμα  ουδέποτε έκηρύχθη, μήτε από την Ρώμην, ούτε από την Ανατολή, αλλά το έζήταμεν 900 χρόνια Με πολλάς συνεπείας, με πολλά καταστροφάς. Το εζήσαμεν 900 χρόνια! Χωρίς να έχεις αδελφό να του λες πόσο τον αγαπάς! Καί ξαφνικά μίαν ήμέραν του Δεκεμβρίου του 1963, ανέγνωσα εις τον Τύπον, δη ό πάπας απεφάσισε να μεταβεί εις τα Ιεροσόλυμα, καί χοροστατών εις μίαν Εκκλησία εδώ γειτονικήν, ανεκοίνωσα ότι θα ζητήσω να τον συναντήσω. Ήλθα εδώ, έξέδωκα ανακοινωθέν δια του Αssosiated  Press να συναντηθώμεν.
Read More ->>

Αλήθεια και αγάπη

0 σχόλια

ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ


Ασθενής εισήχθη σε νοσοκομείο κι οι γιατροί, έπειτα από ενδελεχείς εξετάσεις, κατέληξαν στο απόλυτα επιστημονικά εξακριβωμένο συμπέρασμα ότι πάσχει από κακοήθη καρκίνο. Εντούτοις για να μην τον στενοχωρήσουν ισχυρίστηκαν ότι από «αγάπη» κινούμενοι, απεφάσισαν να του πουν ότι ό καρκίνος δεν είναι σοβαρή ασθένεια καί δεν χρειάζεται να κάνει εγχείρηση, ακτινοβολίες, χημειοθεραπεία ή άλλη θεραπευτική αγωγή. Μπορεί κάλλιστα να τρώει ότι θέλει, να ζει όπως θέλει, να μην ακολουθεί καμία θεραπευτική αγωγή, επειδή στην πραγματικότητα είναι απόλυτα υγιής.
Υπάρχει κανείς πού πιστεύει ότι οι γιατροί αυτού του νοσοκομείου κάνουν καλή δουλειά κι ότι πράγματι αγαπούν τον ασθενή ή αντίθετα ότι πρέπει να τους αφαιρεθεί αμέσως ή αδεία εξασκήσεως του Ιατρικού επαγγέλματος, επειδή είναι εντελώς ακατάλληλοι να ασκούν ένα τόσο υπεύθυνο λειτούργημα, αφού ενεργούν με τόσο ανεύθυνο τρόπο; Προφανώς ουδείς εχέφρων άνθρωπος θα υποστηρίξει ότι οί γιατροί πού ενεργούν με αυτό τον τρόπο ενεργούν ορθά.
Read More ->>

Οι Εκκλησιολογικές Αιρέσεις της Πατριαρχικής Ομιλίας

0 σχόλια

ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ
Αδαμαντίου Πυτιρίγγα

Οϊ αιρέσεις πού διατυπώνει ελαφρά τη καρδία ό μακαριστός Πατριάρχης στην απομαγνητοφωνημένη προσλαλιά του προς τους Ορθοδόξους θεολόγους είναι αποκαρδιωτικές. Ανατρέπουν κυριολεκτικά εκ βάθρων τα θεμέλια της ορθόδοξης πίστης. Αντιγράφουμε ορισμένα χαρακτηριστικά αποσπάσματα , του απομαγνητοφωνημένου κειμένου της ομιλίας, όχι για να τα προβάλουμε ως πίστη της Εκκλησίας (άπαγε της βλασφημίας), αλλά για να συνειδητοποιήσουμε το μέγεθος του ολισθήματος του μακαριστού Πατριάρχη καί να εντοπίσουμε τίς επί μέρους κακοδοξίες πού διατύπωσε. Λέγει χαρακτηριστικά:«Σχίσμα ουδέποτε έκηρύχθη, μήτε από την Ρώμην, μήτε από την Ανατολή, αλλά το εζήσαμεν 900 χρόνια με πολλάς συνεπείας, με πολλάς καταστροφής. Το έζήσαμεν 900 χρόνια! Χωρίς να έχεις αδελφό να του λες πόσο τον αγαπάς!»
Read More ->>

Ο συναισθηματισμός της Πατριαρχικής προσλαλιάς

0 σχόλια

Ο ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΟΣΛΑΛΙΑΣ

 Ο συναισθηματισμός της ομιλίας του αείμνηστου Πατριάρχη, όπως επεσήμανε ήδη με την αρθρογραφία του ό π. Γεώργιος Μεταλληνός, είναι πέραν των ορίων κάθε ορθόδοξης θεώρησης αλήθειας. Μπορεί να καταχωρηθεί παράδειγμα έστω κι ενός Αγίου  από τα εκατομμύρια πού εμπλούτισαν την παράδοση των είκοσι αιώνων της ζωής της Εκκλησίας, ό όποιος να αντιμετώπισε τους αιρετικούς καί την αίρεση με αγαπολογίες καί συναισθηματικές εκρήξεις; Δεν ζητούμε δύο παραδείγματα ένα μας φτάνει. Υπάρχει; Δεν υπάρχει!
 Επειδή είναι αδύνατο να υπάρξει ρομαντικός συναισθηματισμός στα θέματα των αληθειών του Ευαγγελίου.  Αντίθετα! Υπάρχουν αμέτρητα παραδείγματα από τη ζωή των Αγίων, οί όποιοι συμπεριφέρθηκαν με σπάνια ανθρωπιά, ευγενή συναισθήματα, ακόμη καί προς τους διώκτες τους, καί τους οδήγησαν στη μετάνοια καί στην αληθινή πίστη. Δεν είναι δυνατόν να επισημανθεί όμως ούτε ένα παράδειγμα συναισθηματικής αντιμετώπισης των αιρετικών καί της αίρεσης. Αντιγράφουμε χαρακτηριστικό απόσπασμα από την προσλαλιά του μακαριστού Πατριάρχη για να αντιληφθεί ό αναγνώστης το βαθμό του ρομαντικού συναισθηματισμού με τον όποιο αντιμετώπιζε τίς αλήθειες του Ευαγγελίου:
Read More ->>

«Ορθόδοξη» θεωρία της «περιεκτικότητας»

0 σχόλια

«Ορθόδοξη» θεωρια της «περιεκτικότητας»
Ιωάννη Δημητρόπουλου


Ο τίτλος του άρθρου είναι σχήμα οξύμωρο. Δεν υπάρχει, ούτε μπορεί να υπάρξει ορθόδοξη θεωρία της «περιεκτικότητας». Κι όμως! Αυτή είναι ακριβώς ή εισήγηση του μακαριστού Πατριάρχη Άθηναγόρα στην προσλαλιά του προς τους εξ Αμερικής καί Γερμανίας Ορθοδόξους θεολόγους.
Τι είναι ή θεωρία της «περιεκτικότητας»; Είναι βασική θεολογία του Αγγλικανισμού ή οποία διατείνεται ότι τα μέλη της Εκκλησίας μπορεί να συνυπάρξουν πρεσβεύοντας αντιφατικές δοξασίες χωρίς να προκαλούν προβλήματα στην ενότητα της Εκκλησίας.
Γιατί ή θεολογία αυτή είναι άντορθόδοξη; Επειδή αντιμάχεται τη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Αντίθετα με τον Αγγλικανισμό καί τον Πατριάρχη Άθηναγόρα καί τους ομόφρονές τους ό Χριστός είπε για το νόμο της Παλαιάς Διαθήκης: «"Ος εάν ούν λύση μίαν των εντολών τούτων των ελαχίστων καί διδάξει ούτω τους ανθρώπους ελάχιστος κληθήσεται εν τη Βασιλεία των Ουρανών». Οι 'Αγγλικανοί όμως έχουν διαμφισβητήσει, όχι μία των εντολών των ελαχίστων της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά το σύνολο του Ευαγγελίου. Ακόμη καί κορυφαίοι επίσκοποί τους, όπως ό σημερινός Πριμάτος τους καί το ένα τρίτο των κληρικών τους, αρνούνται το Χριστό ως Θεό καί δεν πιστεύουν στην Ανάσταση Του! Κι όμως! Διατηρούν την «ιεροσύνη» τους χωρίς να υφίστανται πιέσεις να αλλάξουν τα φρονήματα τους ή να κινδυνεύσουν να χάσουν τη θέση τους.
Read More ->>

Ο Eπιφάνιος Θεοδωρόπουλος και το κοινό ποτήριο

0 σχόλια

Ο ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΟΤΗΡΙΟ

      Η σοφία του μακαριστού Έπιφάνιου Θεοδωρόπουλου αποδείχθηκε περίτρανα για μια ακόμη φορά με τη δημοσίευση του απομαγνητοφωνημένου κειμένου της προσλαλιάς του αείμνηστου Πατριάρχη Άθηναγόρα προς τους επισκέπτες του από την Αμερική καί τη Γερμανία, πού τον επεσκέφθησαν το 1971 στο Φανάρι.
Ό αείμνηστος Αρχιμανδρίτης, το αληθινό αυτό κόσμημα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, δεκαετίες Πριν ό π. Γεώργιος Μεταλληνός φέρει στο φως της δημοσιότητας την απομαγνητοφωνημένη ομιλία του Πατριάρχη Άθηναγόρα, έγραψε ένα περισπούδαστο άρθρο για τον Οικουμενισμό, με το οποίο προειδοποιούσε ότι ό πλέον σοβαρός κίνδυνος θα ανακύψει από το Λεγόμενο «Λαϊκό οικουμενισμό».
 Δηλαδή από την προσπάθεια να γεφυρωθούν οί διαφορές Ορθοδοξίας καί Βατικανού, όχι με ατέρμονες θεολογικούς διάλογους, οί όποιοι δύσκολα μπορούν να ευοδωθούν, άλλά με τίς άγαπολογίες καί τη «διακοινωνία». Με την προώθηση της αντίληψης ότι οί Ορθόδοξοι καί οί Παπικοί είναι δήθεν το ίδιο πράγμα Ή προσπάθεια αυτή θα κατέληγε στο επιθυμητό για τους οικουμενιστές αποτέλεσμα με τίς συμπροσευχές με τους αιρετικούς καί προπαντός αν μπορούσε να επιβληθεί ή Λεγόμενη  «διακοινωνία».
Read More ->>

Απαγόρευση της Θείας Κοινωνίας σε Αιρετικούς

0 σχόλια

ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 
ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΕ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «Εκκλησία» έτος 79ον, τεύχος 8-9, Αύγουστος Σεπτέμβριος 2002, σελίδες 548-550.
 Η    Ιερά Σύνοδος μετά μεγίστης ευθύνης και προσοχής εξετάζει περιπτώσεις και πληροφορίας άφορώσας εις πιθανή μετάδοσιν του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας καί εις ους άπείργουσιν οί Θείοι καί Ιεροί Κανόνες.
 Αι έπικρατήσασαι νέαι συνθηκαι ζωής οίον:
 α) Ή μετανάστευσις καί έγκατάστασις εις την χωράν ημών αλλοθρήσκων,
β) το πολυπληθές ρεύμα των ετερόδοξων επισκεπτών,
 γ) ή φοίτησις εν τοις έκπαιδευτηρίοις της πατρίδος ημών, ιδίως εις τα μεγάλα αστικά κέντρα, μαθητών προερχομένων εξ οικογενειών ετερόδοξων, αλλοθρήσκων ή μη εχόντων θρήσκευμα, έπιβάλλουσι την έπαγρύπνησιν πάντων των ποιμένων, ώστε ούτε σύγχυσις να προκαλείται, ούτε σκανδαλισμός του χριστεπώνυμου πληρώματος της 'Αγιωτάτης ημών Εκκλησίας, επί του ζητήματος τούτου, ήτοι της μυστηριακής κοινωνίας μετά των ετερόδοξων.
Read More ->>

Ανατομία του Οικουμενισμού

0 σχόλια

Αφιέρωμα για τόν Οικουμενισμό
Ανατομια του Οικουμενισμου

Ο  Οικουμενισμός είναι κοινόν όνομα δια τους ψευδοχριστιανισμούς, δια τάς ψευδοεκκλησίας της Δυτικής Ευρώπης. Μέσα του ευρίσκεται ή καρδιά όλων των ευρωπαϊκών ούμανισμών (ανθρωπισμών), με επικεφαλής τον Παπισμόν. Όλοι δε αυτοί οί ψευδοχριστιανισμοί, ολαι αί ψευδοεκκλησίαι, δεν  είναι τίποτε άλλο παρά μία αίρεσις παραπλεύρως εις την αλλην αίρεσιν.
 Το κοινόν εύαγγελικόν όνομα των είναι ή παναίρεσις. Διατί; Διότι εις το διάστημα της Ιστορίας οι διάφορες αιρέσεις ηρνούντο ή παρεμόρφωνον ιδιώματα τίνα του Θεανθρώπου καί Κυρίου Ιησού, αί δε ευρωπαϊκοί αύται αιρέσεις απομακρύνουν ολόκληρο τον Θεάνθρωπο καί εις την θέσιν του τοποθετούν τον Ευρωπαίο ανθρώπων. Εδώ δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ του Παπισμού, Προτεσταντισμού, Οικουμενισμού καί άλλων αιρέσεων, ων το όνομα «λεγεών».
Read More ->>

Ραβέννα. Πανηγυρίζουν τον ξεσχισμένο χιτώνα του Κυρίου

0 σχόλια

Αφιέρωμα για τόν Οικουμενισμό
Ραβέννα. Πανηγυρίζουν τον ξεσχισμένο χιτώνα του Κυρίου

Στο επίκεντρο των συζητήσεων των πιστών μελών της Εκκλησίας ευρίσκεται ή βυζαντινή Θεία Λειτουργία, πού έτέλεσε ό οικουμενικός πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος στο βυζαντινό ναό του Αγίου Απολλινάριου της Ραβέννας στην Ιταλία, κατά την οποία όχι μόνον παρίστατο καί συμπροσηύχοντο αιρετικοί καί έτερόθρησκοι, παπικοί δηλαδή καί Μουσουλμάνοι, αλλά καί κοινώνησαν της τελεσθείσης Θείας Ευχαριστίας πολλοί εκ των παπικών. Πραγματοποιήθηκε έτσι υπό τα όμματα πολλών αυτόπτων καί αυτήκοων μαρτύρων, πού παρακολούθησαν τα τελούμενα στην τηλεόραση ή από πολλού επιδιωκόμενη καί συζητούμενη Intercommunio  ή συμμετοχή δηλαδή των διηρημένων Χριστιανών στο κοινό ποτήριο, ή οποία όμως μέχρι τώρα, τουλάχιστο στα λόγια, εθεωρείτο ως ό τελικός στόχος της πορείας προς την ενότητα μετά την υπέρβαση των θεολογικών διαφορών καί την επίτευξη της ενότητας στην πίστη. Φαίνεται ότι οι θεολογικές διαφορές επιλύθηκαν, ό θεολογικός διάλογος ολοκληρώθηκε, ό Παπισμός εγκατέλειψε τίς πάμπολλες αιρέσεις τους καί τίς αποκήρυξε, ή ενότητα στην πίστη αποκαταστάθηκε, ό αρραφος χιτών του Κυρίου δεν είναι πια σχισμένος, καί όλοι εμείς δεν πήραμε είδηση, για να πανηγυρίσουμε καί να συνεορτάσουμε το γεγονός. Δυστυχώς δεν έγινε κάτι τέτοιο· οι θεολογικές διαφορές παραμένουν ακέραιες καί αβυσσαλέες, ό χιτώνας του Χρίστου είναι καταξεσχισμένος ακόμη· απλώς αγνοείται καί εγκαταλείπεται ή μέχρι τώρα παράδοση των Αγίων Πατέρων, αλλά καί οί σύγχρονες διακηρύξεις στα πλαίσια των διαχριστιανικών σχέσεων, σύμφωνα με τίς όποιες θεωρείται ως θεμελιώδης έκκλησιολογική προϋπόθεση «ότι ή βεβαιότης της Ευχαριστίας απορρέει εκ της ορθοδοξίας της πίστεως, ως καί ότι ή βεβαιότης της Ευχαριστίας κατοχυροί την ορθοδοξία της πίστεως.

Read More ->>

Αποτίμηση τών διαλόγων

0 σχόλια

Αφιέρωμα για τόν Οικουμενισμό
Αποτίμηση τών διαλόγων

Είναι κοινή διαπίστωση, ότι οι Διάλογοι, διαχριστιανικοί καί διαθρησκειακοί, γίνονται σης ήμερες μας όλο καί πιο συχνοί. Καί το μεν Οικουμενικό Πατριαρχείο συνεχίζει καί εντατικοποιεί την παλαιά σχετική τακτική του, το συναγωνίζεται όμως Εκκλησία της Ελλάδος, ρίχνοντας το βάρος κυρίως προς δύο κατευθύνσεις: τίς επαφές με το Βατικανό καί τον Παπισμό άφ' ενός, αλλά καί τίς διαθρησκειακές συναντήσεις άφ' ετέρου. Καί το μεν Οικουμενικό Πατριαρχείο ακολουθεί την χαραγμένη από τον Πατριάρχη Άθηναγόρα (1972) πορεία, χωρίς δυνατότητα πλέον αυτοκριτικής καί αυτοελέγχου, ή δε Εκκλησία της Ελλάδος, στις διοικητικές δομές της καί παρά τίς συνεχείς αντιδράσεις της πλειονοψηφίας του Κλήρου καί του ευσεβούς Λαού, τείνει να υπερβεί το Πατριαρχικό Κέντρο σε πρωτοβουλίες, με ρυθμούς συνεχώς επιταχυνομένους, πού δίκαια προβληματίζουν, διότι αθετούν σκανδαλωδώς την γνωστή από το παρελθόν τακτική της συνετής αυτοσυγκρατήσεως, πού εφάρμοζαν οι Αρχιεπίσκοποι μας, από τον Χρυσόστομο Β' (1968) μέχρι καί τον Σεραφείμ (1998). Καί το ερώτημα είναι αμείλικτο: Διατί;
Read More ->>

Οσιος Ιερώνυμος ο γέρων της Αιγίνης

0 σχόλια


Οσιος Ιερώνυμος 
Ο γέρων της Αιγίνης
Α' ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΗΣ

Ό Γέρων ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, κατά κόσμον ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, γεννήθηκε το έτος 1883 εις το Μικρασιατικό Χωρίον «ΓΚΕΛΒΕΡΗ» της Καππαδοκίας.
Οι γονείς του ΑΝΕΣΤΗΣ και ΕΛΙΣΑΒΕΤ, απέκτησαν 6 (εξ) τέκνα, μεταξύ των οποίων και τον εκ κοιλίας μητρός κεκλημένον ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ τον μετέπειτα γνωστόν μας Πατέρα-Γέροντα ΙΕΡΩΝΥΜΟ.
Μεγάλωσε και άνετράφη σε περιβάλλον προσευχής, ασκήσεως και αγιότητας. Τα προσευχητικά δάκρυα της μητέρας του, ήσαν τα πρώτα πού επέδρασαν στην ευαίσθητη ψυχή του Βασιλείου.
 Επίσης και τα άγια παραδείγματα των Ασκητών-Τρωγλοδυτών Αγίων της περιοχής του, οι  οποίοι εκρύπτοντο και ζούσαν εν αφάνεια στα διάσπαρτα αυτά «κέντρα» προσευχής των βράχων της Καππαδοκίας.
Εχειροτονήθη Διάκονος υπό του Μητροπολίτου Σωφρονίου εις την Αμισόν. Επισκεφθείς τους Αγίους Τόπους, ως Διάκονος, παρέμεινε επί εννέα μήνας εις την
Ί. Μονήν του Τιμίου Προδρόμου παρά τον Ιορδάνη ποταμό.
Επιστρέφων, διωρίσθη Διάκονος εις τον Ί. Ναόν Αγίου Γεωργίου εις Κωνσταντινούπολη, οπού και αφήκε την «σφραγίδα» του,
διότι εθαυμάζετο δια τάς αρετάς και την αγιότητα του, τον ζήλο και την καλλικέλαδο φωνή του.
Ή Μικρασιατική καταστροφή, έφερε εις την Ελλάδα το «πτηνόν της ερήμου», τον « Ερωδιόν», Ασκητή Διάκονο Βασίλειον.

Read More ->>

Θαύματα του Γέροντος

0 σχόλια

Οσιος Ιερώνυμος
Ο γέρων της Αιγίνης
ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ

Πολλοί, όσοι τον είχαν γνωρίσει προσωπικά ή μετά την ανάγνωσιν των βιβλίων, περί του Γέροντος και πού συνεκλονίσθησαν και τον ηγάπησαν, οσάκις κατακλύζονται από οδύνη καί πόνο καί τον επικαλούνται, έχουν ευεργετηθεί καί εν γένει έχουν γίνει δέκται της αγιαστικής του στοργής καί παρρησίας.
Διηγούνται πολλά θαύματα, ιάσεις ασθενών επιτυχίες στα παιδιά τους, είτε σε σπουδές είτε σε αποκαταστάσεις καί πού οπωσδήποτε τα αποδίδουν στην μεσιτεία, αγάπη καί στοργή του Γέροντος.
Παρατίθενται, ενδεικτικώς μόνον, ώρισμένα εκ των πολλών θαυμάτων καί θαυμάσιων πού είχεν επιτελέσει εν ζωή ό Γέροντας καθώς καί δύο εμφανίσεις του Γέροντος μετά την κοίμησίν του, χωρίς δι' ευνόητους λόγους να αναφερθούν τα ονόματα αυτών πού τα διηγήθηκαν, τα οποία όμως υπάρχουν εις το αρχείο «περί του Γέροντος», πού κρατείται. ·
«…….'Ήμουν, λέγει, δέκα επτά ετών, μαθήτρια της κοπτικής και ραπτικής Σχολής του Παπαϊωάννου, οτε με κατέλαβε ξαφνικά και εισήλθεν εντός μου ό διάβολος, τέλη του Έτους 1922. Με έφεραν στην  την Αίγινα καί με έκλεισαν σε ένα δωμάτιο και με έδεσαν, δια να μη κτυπώ και κάμνω και άλλα πολλά.
Read More ->>

Εμφανίσεις του Γέροντος

0 σχόλια

Οσιος Ιερώνυμος 
Ο γέρων της Αιγίνης
ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ

« Τα πρώτα χρόνια, μετά την κοίμησιν του Γέροντος Ιερωνύμου, ακόμη δεν είχε κτισθεί ό μανδρότοιχος γύρω από το Ησυχαστήριο του, πήγαινα, οσάκις μπορούσα, στον Τάφο του Γέροντα και προσευχόμουν καί έκλαιγα και παρακαλούσα, και κατόπιν έφευγα αλλαγμένη, με κάποια γαλήνη διάχυτη μέσα μου και σιγουριά καί την πεποίθηση ότι ό Γέροντας και από την άλλη, την όντως ΖΩΗ με την ίδια στοργή μας αφουγκράζεται καί παρακολουθεί
Τον δεύτερο χρόνο από την κοίμηση του Γέροντος, την δεύτερη ήμερα του Πάσχα, Αφού πέρασα πρώτα από τον Μεγάλο μας Άγιο τον Άγιο Νεκτάριο, πήγα και στο Ησυχαστήριο του Γέροντος.
Ή υπέργηρος Γερόντισσα, έλειπε, κανένας άλλος δεν ήτο εκεί, οπότε με μεγάλη μου χαρά και συγκίνηση, προσκύνησα και παρέμεινα στον Τάφο του Γέροντος, επί τρεις (3) περίπου ώρες. Περιποιήθηκα τον Τάφο, τοποθέτησα λουλούδια, καινούργια φωτογραφία του Γέροντος, έψαλλα τον Αναστάσιμο Κανόνα πού άρεσε πολύ στον Γέροντα, παρεκάλεσα, έκλαψα, θυμιάτισα τον Τάφο, τον όλο χώρο, την Εκκλησία και Αφού σχεδόν είχε αρχίσει πολύ ελαφρά να φαίνεται ότι έδυε ό ήλιος, ετοιμάσθηκα να φύγω. Πριν φύγω, πήρα πάλι το λιβανιστήρι και θυμίαζα. Την ώρα πού θυμίαζα προς το παράθυρο της Εκκλησίας, σκεπτόμενη με συγκίνηση τι ουράνιες στιγμές να είχε ζήσει ό Γέροντας μέσα σε κείνη την Εκκλησία, τα ξέχασα κυριολεκτικά όταν μέσα από το παράθυρο της Εκκλησίας, (ήταν ανοικτό, είχε μόνον μία σίτο, για να μη μπαίνουν τα κουνούπια) είδα ολοκάθαρο, ολοζώντανο το Άγιο Πρόσωπο του Γέροντα (μέχρι τον θώρακα) να με κοιτάζει και να μου χαμογελά με μια γλυκύτητα, στοργή και λάμψη, πού έκανε να διακρίνονται καθαρά - ολοζώντανα, τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.

Read More ->>

Περί Προσευχής

0 σχόλια

Οσιος Ιερώνυμος
Ο γέρων της Αιγίνης

ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ

Περί Προσευχής
Αγαπήστε και την προσευχή. Ένας έκαμε προσευχή όλην την νύχτα. Τα λόγια της προσευχής του έρχονταν το ένα μετά το άλλο χωρίς δυσκολία.
Είτε έχεις ζήλο είτε όχι, την προσευχήν δεν θα κόβεις Ούτε θα αμελής. Δια πολλούς λόγους την προσευχήν δεν θα κόβεις Ούτε θα αμελής. Προσπάθησε επίσης, ένα κόμπο δάκρυ κάθε βράδυ να έχεις.
Ήμερα να μη πέραση χωρίς προσευχήν, αλλά καί προσευχή να μη γίνη χωρίς δάκρυ.
Ή προσευχή πώς πηγαίνει; Εγώ, πολλές ήμερες κρεβάτι δεν βλέπω. Και όταν αρχίζω, γλυκαίνομαι καί δεν θέλω να τελειώσω.
Όταν κάμνετε προσευχήν, να λέτε: Πιστεύω.... εις ένα Θεόν... Πατέρα... Παντοκράτορα... Ποιητήν Ουρανού καί γης.... δηλ. να μη τα λέγετε, γρήγορα καί σας παίρνει ό πονηρός τον λογισμόν, άλλα αργά, για να τα νοιώθετε τα λόγια.
Read More ->>

Πνευματική ζωή

0 σχόλια

Οσιος Ιερώνυμος
Ο γέρων της Αιγίνης
Πνευματική ζωή
Απολαύσετε την πνευματική ζωή. Δεν υπάρχει τίποτε γλυκύτερο απ' αυτήν. Ό άγων είναι σκληρός, είναι γλυκείς Όπως οί στέφανοι. Δριμύς ό χειμών, γλυκύς ό παράδεισος. Στα πνευματικά, είναι ανοιχτή ή καρδία: αγάπη, χαρά. Την χαρά πού παίρνουμε εμείς από τα πνευματικά, δε την νοιώθει ό διάβολος, γι' αυτό μας ζηλεύει, μας φθονεί και μας στήνει παγίδες και λυπούμεθα και πέφτουμε. Πρέπει να αγωνισθούμε, γιατί χωρίς αγώνα δεν αποκτούμαι αρετή. Και να ξέρετε, αν εύκολα αποκτήσετε, εύκολα θα χάσετε. Ενώ αν με δυσκολία, με κόπο και αγώνα αποκτήσετε, δύσκολα θα χάσετε.
Να προσπαθείς και να προοδεύεις εις τα Πνευματικά. Το Πνεύμα να ύψωθή. Ό νους από όλα τα άλλα, απαρηγόρητος είναι. Τα πνευματικά δίδουν χαρά και δύναμιν. Και να γνωρίζεις, όλα, απόφασης και ζήλος είναι.
Αγάπησε πολύ τον Χριστό μας. Αγάπα και τους ανθρώπους, αλλά με προσοχή, ώστε ή αγάπη αύτη να μη θίξει, να μη λιγοστεύει την αγάπη σου προς τον Θεόν. Είναι όμορφη ή πνευματική ζωή. Όταν λίγο την γευθείς, θα σ' αρέσει πολύ και τότε δεν βρίσκεις ευχαρίστηση σε άλλα, όπως πριν.
Να έχετε χαρά.  Ή χαρά και ή λύπη ας σας είναι φιλοξενούμενες, όχι όμως ή απελπισία. Της απελπισίας να της κλείνετε την πόρτα! Ό Χριστιανός δεν πρέπει ούτε δειλός να είναι, ούτε απελπισία να έχη.
Read More ->>

Περί του Ισαάκ Σύρου

0 σχόλια

Οσιος Ιερώνυμος 
Ο γέρων της Αιγίνης
Περί του Ισαάκ Σύρου

Να διαβάζετε από το βιβλίο « Ασκητικοί Λόγοι του Ισαάκ του Σύρου» έστω ένα φύλλο την ήμερα. Εκεί θα βλέπεστε σαν σε καθρέφτη. Είναι καθρέφτης ό Ισαάκ. Να βλέπετε δηλ. που βρίσκεσθε. Επίσης, είναι το θερμόμετρο ό Ισαάκ. 'Εκεί μέσα θα βλέπεις τον εαυτόν σου. εις τον Ισαάκ θα βλέπεις τους λογισμούς σου: τι μελετούν; Τα πόδια σου που βαδίζουν; Φως τα μάτια σου αν βλέπουν. Στον Ισαάκ, θα βρεις πολλούς και σωστούς τρόπους, απλανείς, δια να βοηθηθείς πνευματικά.
Του Ισαάκ του Σύρου τους Λόγους, μετά τις δέκα φορές πού θα τους διάβασης, τότε θα καταλάβεις την αξία τους!
Τον Ισαάκ τον Σύρον Γέροντα μου τον έχω, να τον έχεις και συ!
Read More ->>
 

Flag counter

Flag Counter

Extreme Statics

Συνολικές Επισκέψεις


Συνολικές Προβολές Σελίδων

Follow by Email

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρουσίαση στο My Blogs

myblogs.gr

Γίνεται Μέλος στο Ιστολόγιο

Στατιστικά Ιστολογίου

Επισκέψεις απο Χώρες

COMMENTS

| ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ © 2016 All Rights Reserved | Template by My Blogger | Menu designed by Nikos | Sitemap Χάρτης Ιστολογίου | Όροι χρήσης Privacy | Back To Top |