ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: 06/17/16

Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2016

12 Δεκέμβριος Αγιολόγιον - Εορτολόγιον

0 σχόλια


ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

Ἁγιολόγιον - Δεκέµβριος 1     Ὁ Προφήτης Ναούµ

     Ὁ Ὅσιος Ἀντώνιος ὁ Νέος

     Ὁ Ἅγιος Ὀνήσιµος Ἀρχιεπίσκοπος Ἐφέσου

     Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήµων

     Ὁ Ἅγιος Ἀνανίας ὁ Πέρσης

     Οἱ Ἅγιοι Ἀνανίας καὶ Σολόχων Ἀρχιεπίσκοποι Ἐφέσου

     Ἐγκαίνια Ναοῦ Ἁγίου Τρύφωνος

     Ὁ Ἅγιος Θεόκλητος Ἀρχιεπίσκοπος ΛακεδαιµόνιαςRead More ->>

1. Ιανουάριος Αγιολόγιον - Εορτολόγιον

0 σχόλια

megas

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Ἁγιολόγιον - Ἰανουάριος - 01     Ἡ Περιτοµὴ τοῦ Χριστοῦ

     Ὁ Μέγας Βασίλειος

     Ὁ Ἅγιος Θεόδοτος

     Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ἐπίσκοπος Ναζιανζοῦ πατέρας τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου

     Ὁ Ὅσιος Θεοδόσιος ἡγούµενος Τριγλίας

     Ὁ Ἅγιος Πέτρος ὁ Πελοποννήσιος
 

Ἡ Περιτοµὴ τοῦ ΧριστοῦὉ Μωσαϊκὸς νόµος διέταζε τὴν περιτοµὴ τῶν ἀρσενικῶν παιδιῶν (Ἐξοδ. ΙΒ΄ 43-49), (Γεν. ΙΖ΄ 9-19), ἡ ὁποία γινόταν κατὰ τὴν ὀγδόη ἡµέρα ἀπὸ αὐτὴ τῆς γεννήσεως τοῦ παιδιοῦ (Λευϊτ. ΙΓ΄ 3). Ἡ τελετὴ αὐτὴ ἐλάµβανε χώρα µέσα σὲ κτίριο τῆς Συναγωγῆς, τὸ πρωί, παρουσία δέκα τουλάχιστον προσώπων.Ἔτσι καὶ ἡ περιτοµὴ τοῦ βρέφους Ἰησοῦ ἔγινε στὴ Συναγωγὴ τῆς Βηθλεέµ. Ἡ χειροποίητος αὐτὴ περιτοµὴ στὸ σῶµα ἦταν τύπος, ποὺ συµβόλιζε τὴν περιτοµὴ τῆς καρδιᾶς, ἐνεργούµενης ἀπ᾿ εὐθείας ὑπὸ τοῦ Θεοῦ (Δευτ. Γ16, Λ΄6).
Read More ->>

2.Φεβρουάριος Αγιολόγιον - Εορτολόγιον

0 σχόλια

theotokos
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Ἁγιολόγιον - Φεβρουάριος 01     Ὁ Ἅγιος Τρύφων καὶ προεόρτια τῆς Ὑπαπαντῆς

     Ὁ Ὅσιος Πέτρος ὁ ἐν Γαλατίᾳ

     Ὁ Ὅσιος Βενδιµιανός (ἢ Βενδεδιανός)

     Ὁ Ὅσιος Βασίλειος ὁ Ὁµολογητής

     Ὁ Ὅσιος Τιµόθεος ὁ Ὁµολογητής

     Ὁ Ἅγιος Θείων καὶ Δύο Παιδιά

     Ὁ Ἅγιος Καρίων

     Ἡ Ἁγία Περπετούα καὶ οἱ σὺν αὐτῇ Σάτυρος, Ῥευκᾶτος, Σατορνῖλος, Σεκούνδος καὶ Φηλικιτάτη

     Ἐγκαίνια (Ναοῦ) Σωτῆρος Χριστοῦ ἐν Ἀρµουλάδῃ (ἢ Ἀρµολάδη)

     Ὁ Ἅγιος Ἀναστάσιος ἐκ Ναυπλίου

     Ἡ Ἁγία Bridgit (Βρεταννίδα)
Read More ->>

3. Μάρτιος Αγιολόγιον - Εορτολόγιον

0 σχόλια

askitis

ΜΑΡΤΙΟΣ

Ἁγιολόγιον - Μάρτιος 01     Ἡ Ἁγία Εὐδοκία ἡ ἀπὸ Σαµαρειτῶν, Ὁσιοµάρτυς

     Ἡ Ὁσία Δοµνίνα ἡ Νέα

     Ἡ Ἁγία Ἀντωνίνα

     Οἱ Ἅγιοι Μάρκελλος καὶ Ἀντώνιος

     Οἱ Ἅγιοι Σίλβεστρος καὶ Σωφρόνιος

     Ὁ Ἅγιος Νεστοριανός

     Οἱ Ἅγιοι Χαρίσιος, Νικηφόρος καὶ Ἀγάπιος

     Ὁ Ἅγιος Σίλβεστρος Πατριάρχης

     Ὁ Ὅσιος Ἀγάπιος καὶ ὁ Ὅσιος Εὐδόκιµος

     Ὁ Ἅγιος Παρασκευὰς ὁ Τραπεζούντιος, νεοµάρτυρας

     Ὁ Ἅγιος Παῦλος ὁ ὁσιοµάρτυρας

     Ἡ Ἁγία Ἀναστασία ἡ νεοµάρτυς (Ἀντρέγιεβνα) (Ρωσίδα)

     Ὁ Ἅγιος Danid (Οὐαλλός)
Read More ->>

4. Απρίλιος Αγιολόγιον - Εορτολόγιον

0 σχόλια

logion

ΑΠΡΙΛΙΟΣἉγιολόγιον - Ἀπρίλιος 01
     Ἡ Ὁσία Μαρία ἡ Αἰγύπτια

     Ὁ Ὅσιος Μακάριος ὁ ὁµολογητὴς ἡγούµενος ἱερᾶς Μονῆς Πελεκητῆς

     Οἱ Ἅγιοι Γερόντιος καὶ Βασιλείδης

     Ὁ Δίκαιος Ἄχαζ

     Ὁ Ἅγιος Πολυνίκης

     Ὁ Ὅσιος Εὐθύµιος Σαυζδαλίας

     Ὁ Ἅγιος Μιχαὴλ ὁ νεοµάρτυς, ὁ Ῥῶσος

     Οἱ Ἅγιοι Ἀλέξανδρος, Διονύσιος, Ἰνγενιανή, Πάκερος (ἢ Πάνταινος), Παρθένιος καὶ Σατουρνῖνος
Read More ->>

5. Μάιος Αγιολόγιον - Εορτολόγιον

0 σχόλια

patrologia
ΜΑΙΟΣ
Ἁγιολόγιον - Μάϊος 01


     Ὁ Προφήτης Ἱερεµίας

     Ὁ Ἅγιος Βάτας ὁ Πέρσης ἱεροµάρτυρας

     Ὁ Ἅγιος Φιλόσοφος

     Ἡ Ὁσία Ἰσιδώρα

     Ὁ Ἅγιος Σάββας

     Ἐγκαίνια τῆς Νέας Ἐκκλησίας

     Μνήµη Σεισµοῦ

     Ὁ Ἅγιος Ἀφρικανός Ἐπίσκοπος Λουγδούνου

     Ὁ Ἅγιος Μαῦρος ὁ ἱεροµάρτυρας καὶ «οἱ σὺν αὐτῷ»

     Ὁ Ὅσιος Μιχαὴλ ὁ Θαυµατουργὸς
Read More ->>

6. Ιούνιος Αγιολόγιον - Εορτολόγιον

0 σχόλια

theologos

ΙΟΥΝΙΟΣ
Ἁγιολόγιον - Ἰούνιος 01     Ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος ὁ Ἀπολογητὴς καὶ φιλόσοφος

     Οἱ Ἅγιοι Ἰοῦστος, Ἰουστῖνος, Χαρίτων, Χαριτὼ ἡ παρθένος, Εὐέλπιστος, Ἰέραξ,

Παΐων καὶ Λιβεριανός (κατ᾿ ἄλλους Βαλλεριανός)

     Ὁ Ἅγιος Νέων

     Ὁ Ὅσιος Πύρρος ὁ Ἐπίσκοπος ὁ Παρθένος

     Ὁ Ἅγιος Φίρµος

     Ὁ Ἅγιος Γεράσιµος

     Ὁ Ἅγιος Θεσπέσιος

     Οἱ Ἅγιοι 10.000 Μάρτυρες

     Διήγηση ὠφέλιµη κάποιου γεωργοῦ Μετρίου ὀνοµαζόµενου

     Ἀνάµνηση τῆς ἀπαλλαγῆς τῆς νήσου Λευκάδας ἀπὸ τὴν ἀῤῥώστια πανώλη, τὸ ἔτος 1744
Read More ->>

7.Ιούλιος Αγιολόγιον - Εορτολόγιον

0 σχόλια

theos


ΙΟΥΛΙΟΣἉγιολόγιον - Ἰούλιος 01     Οἱ Ἅγιοι Κοσµᾶς καὶ Δαµιανὸς οἱ Ἀνάργυροι

     Ὁ Ὅσιος Πέτρος τοῦ Πατρικίου ἐν τοῖς Εὐάνδρου

     Οἱ Ἅγιοι 2000 Μάρτυρες

     Ὁ Ἅγιος Μαυρίκιος

     Οἱ Ἅγιοι 25 Μάρτυρες οἱ ἐν Νικοµηδείᾳ

     Ὁ Ὅσιος Βασίλειος, κτήτορας τῆς Μονῆς Βαθέος Ρύακος

     Ὁ Ἅγιος Κωνσταντῖνος ὁ Θαυµατουργὸς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ

     Ὁ Ὅσιος Λέων ὁ ἐρηµίτης

     Ὁ Ἅγιος Leonorus (Οὐαλλός)
Read More ->>

8. Αύγουστος Αγιολόγιον - Εορτολόγιον

0 σχόλια


theotokos

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣἉγιολόγιον - Αὔγουστος 1
 

     Ἡ Πρόοδος τοῦ Τιµίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ

     Οἱ Ἅγιοι Ἑπτὰ Μακκαβαῖοι, Ἀβεὶµ (ἢ Ἄβιβος), Ἀντώνιος (ἢ Ἀντωνῖνος), Γουρίας,

Ἐλεάζαρος, Εὐσεβώνας, Ἀχείµ, Μάρκελλος (ἢ Σάµωνας, ἢ Εὔλαλος ἢ Μᾶρκος), ἡ

µητέρα τους Σολοµονὴ καὶ ὁ διδάσκαλός τους Ἐλεάζαρος

     Οἱ Ἅγιοι Ἐννέα Μάρτυρες ποὺ µαρτύρησαν στὴν Πέργη τῆς Παµφυλίας, Λεόντιος, Ἄττος, Ἀλέξανδρος, Κινδέος, Μνησίθεος, Κυριακός, Μηναῖος, Κατοῦνος καὶ Εὔκλεος (ἢ Εὔκλης)

     Ὁ Ἅγιος Πάπας ὁ νέος

     Ὁ Ἅγιος Ἐλεάζαρος

     Ὁ Ἅγιος Κήρυκος

     Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος

     Ὁ Ἅγιος Πολύεκτος

     Οἱ Ἅγιοι Μηνὴς (ἢ Μηνός) καὶ Μηναῖος καὶ οἱ λοιποὶ ἐν τῷ Βιγλεντίῳ, πλησίον τοῦ χαλκοῦ Τετραπύλου
Read More ->>

11. Νοέμβριος Αγιολόγιον - Εορτολόγιον

1 σχόλια


christ

 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Ἁγιολόγιον - Νοέµβριος 1     Οἱ Ἅγιοι Κοσµᾶς καὶ Δαµιανός, οἱ Ἀνάργυροι καὶ θαυµατουργοί

     Οἱ Ἁγίες Κυριαίνα καὶ Ἰουλιανὴ

     Οἱ Ἅγιοι Καισάριος, Δάσιος, καὶ ἄλλοι πέντε Μάρτυρες, Σάββας, Σαβινιανός,Ἀγρίππας, Ἀδριανὸς καὶ Θωµᾶς τὸ νήπιο

     Οἱ Ἅγιοι Ἰωάννης ὁ Ἐπίσκοπος καὶ Ἰάκωβος ὁ Πρεσβύτερος

     Ὁ Ἅγιος Ἐρµινίγγελδος (ἢ Ἐρµηνίγγιλδος)

     Οἱ Ἅγιοι Κυπριανὸς καὶ Ἰουλιανὴ

     Ἡ Ἁγία Θεολήπτη

     Οἱ Ἅγιοι Ἰάκωβος ὁ νέος Ὁσιοµάρτυρας ἀπὸ τὴν Καστοριὰ καὶ οἱ δυὸ µαθητές του, Ἰάκωβος ὁ Διάκονος καὶ Διονύσιος ὁ Μοναχός

     Ὁ Ὅσιος Δαβὶδ ποὺ ἀσκήτευσε στὴν Εὔβοια

     Ἡ Ἁγία Ἑλένη ἡ Παρθενοµάρτυς ἀπὸ τὴν Σινώπη
Read More ->>

9. Σεπτέμβριος Αγιολόγιον - Εορτολόγιον

0 σχόλια

christ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Ἁγιολόγιον - Σεπτέµβριος 1     Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου (δηλαδὴ ἀρχὴ τοῦ νέου Ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους)

     Ὁ Ὅσιος Συµεὼν ὁ Στυλίτης

     Ἡ Ὁσία Μάρθα

     Ἡ Ὁσία Εὐανθία

     Ὁ Δίκαιος Ἰησοῦς γιὸς τοῦ Ναυῆ

     Οἱ Ἁγίες 40 Παρθένες καὶ Ἀσκήτριες: Ἀδαµαντίνη, Καλλιρόη, Χαρίκλεια, Πηνελόπη, Κλειώ, Θάλεια, Μαριάνθη, Εὐτέρπη, Τερψιχόρη, Οὐρανία, Κλεονίκη, Σαπφώ, Ἐρατώ, Πολύµνια, Δωδώνη, Ἀθηνᾶ, Τρωάδα, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Καλλίστη, Θεονόη, Θεανώ, Ἀσπασία, Πολυνίκη, Διόνη, Θεοφανή, Ἐρασµία, Ἐρµηνεία, Ἀφροδίτη, Μαργαρίτα, Ἀντιγόνη, Πανδώρα, Χάϊδω, Λάµπρω, Μόσχω, Ἀρηβοΐα, Θεονύµφη, Ἀκριβή, Μελποµένη, Ἐλπινίκη καὶ Ἀµµοῦν ὁ διδάσκαλος αὐτῶν
Read More ->>

10. Οκτώβριος Αγιολόγιον - Εορτολόγιον

0 σχόλια

theotokos

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Ἁγιολόγιον - Ὀκτώβριος 1     Ὁ Ἅγιος Ἀνανίας ὁ Ἀπόστολος

     Ὁ Ὅσιος Ῥωµανὸς ὁ Μελῳδός, ὁ ποιητὴς τῶν Κοντακίων

     Οἱ Ἅγιοι Μιχαὴλ ἡγούµενος τῆς Μονῆς Ζώβης καὶ 36 ἄλλοι Ὁσιοµάρτυρες

     Ὁ Ἅγιος Δοµνῖνος

     Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ ψάλτης ὁ καλούµενος Κουκουζέλης

     Ὁ Ὅσιος Γρηγόριος ὁ Δοµέστικος

     Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ τὴν ἀνάµνησιν ποιούµεθα τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας

     Σύναξις (πανήγυρις) τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Γοργοϋπηκόου

     Ὁ Ὅσιος Σάββας ὁ ἐν Βησερίᾳ ὁ Θαυµατουργὸς (Ρῶσος)
Read More ->>
 

Flag counter

Flag Counter

Extreme Statics

Συνολικές Επισκέψεις


Συνολικές Προβολές Σελίδων

Follow by Email

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρουσίαση στο My Blogs

myblogs.gr

Γίνεται Μέλος στο Ιστολόγιο

Στατιστικά Ιστολογίου

Επισκέψεις απο Χώρες

COMMENTS

| ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ © 2016 All Rights Reserved | Template by My Blogger | Menu designed by Nikos | Sitemap Χάρτης Ιστολογίου | Όροι χρήσης Privacy | Back To Top |