ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: Σύντομη Ιστορία Εκκλησίας Γ.Ο.Χ - Πίνακας

Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

Σύντομη Ιστορία Εκκλησίας Γ.Ο.Χ - ΠίνακαςΣύντομη Ἱστορία τῆς Μαρτυρικῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος
καὶ περὶ τῆς  Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς Αὐτῆς
Ἔκδοση Ἱερᾶς Συνόδου

Ἡ ἡρωϊκὴ  καὶ  συνάμα  τραγικὴ αὐτὴ  Ἐποποιΐα εἶναι  ἐν πολλοῖς  ἄγνωστη στοὺς  σύγχρονους Νεο έλληνες,  ἀκόμη  καὶ  στοὺς  πιστοὺς  τῆς Ἐκκλησίας μας · εἶναι εἴτε λησμονημένη, εἴτε παραποιημένη, εἴτε ἀκόμη καὶ διαστρεβλωμένη. Γι’ αὐτὸ εἶναι ἀνάγκη  νὰ παρουσιασθῆ μὲ τρόπο  ὑπεύθυνο,  περιεκτικό, κατα νοητὸ καὶ σύντομο.Τοῦτο  ἔχουσα  ὑπ’ ὄψιν  της ἡ Ἱερὰ  Σύνοδός  μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, ὑπὸ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο κ. Καλλίνικο, προέβη στὴν ἔκδοση καὶ κυκλοφόρηση τῆς παρούσης ἐργασίας.  Ὁ σκοπός  της εἶναι κυρίως ἐνημερωτικός, ἀλλὰ καὶ ἀπολογητικός.Εἶναι  ἄμεση ἀνάγκη  οἱ νέες γενιές, οἱ νέοι μας, νὰ γνωρίσουν τὴν  ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας μας. Εἶναι ἀνάγκη νὰ  ἀποσαφηνισθοῦν ὁρισμένα  πράγματα. Καὶ ἀκόμη, εἶναι  ἀνάγκη  νὰ διευκρινισθοῦν τὰ τῆς προελεύσεως τῆς κανονικῆς Ἱερωσύνης  μας, διότι πολλὰ δυστυχῶς λέγονται καὶ ἀκούγονται ἀπὸ ὅσους ἀγνοοῦν τὴν πραγματικότητα ἤ, τὸ χειρότερο,  τὴν παραποιοῦν καὶ κακοποιοῦν βάναυσα.Εἶναι  ἀνάγκη  νὰ ἐκτιμήσουμε  ὅλοι  μας τὸ βάρος τῆς κληρονομιᾶς καὶ εὐθύνης ποὺ  βαστάζουμε  ἐμεῖς οἱ Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, γιὰ νὰ φρονηματι σθοῦμε, νὰ ἐμπνευσθοῦμε  καὶ νὰ διδαχθοῦμε ὄχι μό νον ἀπὸ τὰ ἡρωϊκά, ἔνδοξα καὶ ἔξοχα παραδείγματα τῶν πρὸ ἡμῶν Ἀγωνιστῶν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ λάθη ποὺ ἔγιναν,  ὥστε νὰ μὴ ἐπαναληφθοῦν.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
 1. Πρόλογος
 2. Α΄ Ἡ προετοιμασία γιὰ τὴν Ἡμερολογιακὴ Μεταρρύθμιση στὸν χῶρο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας
 3. Β΄ Ἡ Ἀλλαγὴ τοῦ Ἡμερολογίου στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ ἐπαινετὴ Ἀντίδραση τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν
 4. Γ΄ Ἀπόκτηση Ἀρχιερατικῆς Ἡγεσίας καὶ ἀντίδραση τῶν Καινοτόμων
 5. Δ΄ Νέοι Διωγμοὶ τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων καὶ ἐσωτερικοί τους κλυδωνισμοὶ
 6. Ε΄ Ὁ μεγάλος Διωγμὸς τοῦ 1951 καὶ ἡ μετέπειτα ἐξέλιξη μέχρι τῆς Κοιμήσεως τοῦ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου
 7. ΣΤ΄ Ἡ πορεία στὴν ὀρφανία καὶ ἡ σύσταση νέας Ἱερᾶς Συνόδου
 8. Ζ΄ Ἡ Ἀποστολικὴ Διαδοχὴ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἀδιαμφισβήτητη
 9. Η΄ Ἡ μετὰ τὸ 1970 πορεία τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
 10. Θ΄ Περίοδος μεγάλης ἐσωτερικῆς δοκιμασίας
 11. Ι΄ Περίοδος ἀνασυγκροτήσεως καὶ ἐλπίδος
 12. Βασικὴ Βιβλιογραφία

Σύντομη Ἱστορία τῆς Μαρτυρικῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος
καὶ περὶ τῆς Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς Αὐτῆς
Ἔκδοση Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος
Ἐπιμέλεια Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Δογματικῶν καὶ Κανονικῶν Θεμάτων
ΠΗΓΗ 
http://www.ecclesiagoc.gr/

Η  επεξεργασία, επιμέλεια και μορφοποίηση  κειμένου  και εικόνων έγινε από τον Ν.Β.Β
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση κειμένων στο Ορθόδοξο Διαδίκτυο , για μη εμπορικούς σκοπούς με αναφορά πηγής το Ιστολόγιο 
©  ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 
http://www.alavastron.net/


Kindly Bookmark this Post using your favorite Bookmarking service:
Technorati Digg This Stumble Stumble Facebook Twitter
YOUR ADSENSE CODE GOES HERE

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

 

Flag counter

Flag Counter

Extreme Statics

Συνολικές Επισκέψεις


Συνολικές Προβολές Σελίδων

Follow by Email

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρουσίαση στο My Blogs

myblogs.gr

Γίνεται Μέλος στο Ιστολόγιο

Στατιστικά Ιστολογίου

Επισκέψεις απο Χώρες

COMMENTS

| ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ © 2016 All Rights Reserved | Template by My Blogger | Menu designed by Nikos | Sitemap Χάρτης Ιστολογίου | Όροι χρήσης Privacy | Back To Top |