ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: ΛΟΓΟΙ Γ΄ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ INDEX

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

ΛΟΓΟΙ Γ΄ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ INDEX
ΛΟΓΟΙ Γ΄ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

Πρόλογος

Ὁ μακαριστὸς Γέροντας Παΐσιος, βλέποντας ὅτι στὶς  μέρες μας  «ἡ ἁμαρτία ἔγινε μόδα», τόνιζε ἰδιαίτερα τὴν ἀνάγκη τῆς μετανοίας καὶ τῆς ἐξομολογήσεως, ὅπως φαίνεται καὶ στὸ τελευταῖο κεφάλαιο τοῦ Β´ τόμου. «Μετάνοια καὶ ἐξομολόγηση, μᾶς ἔλεγε, χρειάζεται πάνω ἀπὸ ὅλα σήμερα, γιὰ νὰ κοποῦν τὰ δικαιώματα, ποὺ ἔδωσαν οἱ ἄνθρωποι στὸν διάβολο, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἁλωνίζη τὸν κόσμο».
Πολλοὶ ὁδηγήθηκαν μὲ τὴν βοήθειά του γιὰ πρώτη φορὰ στὸ Μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως, ἄλλαξαν ζωή, ἀγωνίζονται ὡς φιλότιμα παιδιὰ τοῦ Θεοῦ καὶ ζοῦν ἀπὸ τώρα τὸν Παράδεισο. «Πάντως οἱ ἄνθρωποι, μᾶς ἔλεγε μὲ χαρὰ ὁ Γέροντας, εἶναι πολὺ καλοί. Ποτὲ δὲν μοῦ συνέβη νὰ πῶ σὲ κάποιον νὰ πάη νὰ ἐξομολογηθῆ, καὶ νὰ μὴν τὸ κάνη». Βέβαια σὲ αὐτὸ συντελοῦσε καὶ ἡ μεγάλη του ἀγάπη, ποὺ ἀλλοίωνε τὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν ὁποῖο ἐπικοινωνοῦσε καὶ τὴν μετέτρεπε ἀπὸ ἄγονη γῆ σὲ καλλιεργήσιμη.Στὸν παρόντα Γ´ τόμο, ὁ ὁποῖος ἐκδίδεται μὲ τὴν εὐχὴ καὶ τὴν εὐλογία τοῦ νέου Ποιμενάρχου μας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κασσανδρείας κ.κ. Νικοδήμου, συμπεριλαμβάνονται θέματα ποὺ μποροῦν νὰ βοηθήσουν τὸν ταλαιπωρούμενο ἀπὸ τὴν   ἁμαρτία   ἄνθρωπο   νὰ   ἀποκτήση   τὴν   καλὴ   ἀνησυχία   καὶ   νὰ   ἀγωνισθῆ πνευματικά,  ὥστε  νὰ  ἐλευθερωθῆ  ἀπὸ  τὰ  δεσμά  της.  Ζώντας  τὴν  μετάνοια  θὰ μπορέση νὰ ἀπεκδυθῆ τὸν παλαιό του ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος, ὅπως λέει κάπου ὁ Γέροντας, εἶναι «ἕνας κακὸς ἐνοικιαστὴς μέσα μας καί, γιὰ νὰ φύγη, πρέπει νὰ γκρεμίσουμε τὸ σπίτι καὶ νὰ ἀρχίσουμε νὰ χτίζουμε τὴν νέα οἰκοδομή, τὸν καινὸ ἄνθρωπο».

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. INDEX ΛΟΓΟΙ Γ΄ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
 2. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.
 3. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ - Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΩΝ.
 4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Οἱ καλοὶ καὶ οἱ κακοὶ λογισμοὶ .
 5. Ἡ δύναμη τοῦ καλοῦ λογισμοῦ
 6. Ἡ μεγαλύτερη ἀρρώστια: οἱ ἀριστεροὶ λογισμοὶ
 7. Οἱ καλοὶ λογισμοὶ φέρνουν τὴν πνευματικὴ ὑγεία
 8. Ὅποιος ἔχει καλοὺς λογισμούς, ὅλα καλὰ τὰ βλέπει .
 9. Λογισμοὶ τοῦ ἁγιασμένου ἀνθρώπουκαὶ λογισμοὶ τοῦ πονηροῦ ανθρώπου
 10. Οἱ λογισμοὶ τοῦ ἀνθρώπου δείχνουν τὴν πνευματική του κατάσταση
 11. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Οἱ βλάσφημοι λογισμοὶ
 12. Ποιοί λογισμοὶ εἶναι βλάσφημοι .
 13. Ἀπὸ ποῦ προέρχονται οἱ βλάσφημοι λογισμοὶ ..
 14. Περιφρόνηση στοὺς βλάσφημους λογισμοὺς .
 15. Πότε φταῖμε γιὰ τοὺς βλάσφημους λογισμοὺς
 16. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Ἡ ἐμπιστοσύνη στὸν λογισμὸ
 17. Ἡ ἐμπιστοσύνη στὸν λογισμὸεἶναι ἀρχὴ πλάνης
 18. Ἡ ἐμπιστοσύνη στὸν λογισμὸ δημιουργεῖ ψυχολογικὰ προβλήματα.
 19. Οἱ ἰδιοτροπίες ξεκινοῦν ἀπὸ τὸν λογισμὸ
 20. Οἱ κατὰ φαντασίαν ἀσθενεῖς.
 21. Μὲ τὴν ὑπακοὴ ὅλα ξεπερνιοῦνται
 22. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - Ὁ ἀγώνας κατὰ τῶν λογισμῶν
 23. Ἡ πνευματικὴ ζωὴ στὸν λογισμὸ βασίζεται
 24. Ἡ καλλιέργεια τῶν καλῶν λογισμῶν
 25. Ἡ κάθαρση τοῦ νοῦ καὶ τῆς καρδιᾶς
 26. Νὰ βάζουμε ἐρωτηματικὰ στοὺς λογισμοὺς ὑπονοίας
 27. Συζήτηση μὲ τοὺς λογισμοὺς
 28. Συγκατάθεση στὸν λογισμὸ
 29. ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΔΙΚΙΑ
 30. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ἀποδοχὴ τῆς ἀδικίας .
 31. Σωστὴ τοποθέτηση ἀπέναντι στὴν ἀδικία
 32. Ἡ χαρὰ ἀπὸ τὴν ἀποδοχὴ τῆς ἀδικίας
 33. Τὸ κέρδος ἀπὸ τὴν ἀδικία .
 34. Ἀποταμίευση στὸν Οὐρανὸ
 35. Ἡ ἁγία ὑποκρισία
 36. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Ἡ δικαιολογία διώχνει τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ
 37. Ἡ δικαιολογία ἐμποδίζει τὴν πνευματικὴ πρόοδο
 38. Ἡ δικαιολογία ὀφείλεται στὸν ἐγωισμὸ
 39. Ὅποιος δικαιολογεῖται δὲν μπορεῖ νὰ βοηθηθῆ πνευματικὰ
 40. Ἂν δὲν ἐξηγῆς, θὰ σὲ δικαιώση ὁ Θεὸς
 41. Ὅποιος μελετᾶ σωστὰ τὸν ἑαυτό του δὲν τὸν δικαιολογεῖ
 42. Ἡ δικαιολογία δὲν φέρνει ἀνάπαυση
 43. Νὰ παίρνουμε τὸ βάρος ἐπάνω μας
 44. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Ἡ θεία καὶ ἡ ἀνθρώπινη δικαιοσύνη
 45. Ἡ δικαιοκρισία τοῦ Θεοῦ
 46. Τὰ δικαιώματα τοῦ μοναχοῦ τὰ κρατάει ὁ Χριστὸς γιὰ τὴν ἄλλη ζωὴ
 47. Ἔχουν κάνει ἄλλο εὐαγγέλιο
 48. ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ - ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑ
 49. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ἡ ἁμαρτία βασανίζει τὸν ἄνθρωπο.
 50. Ὁ ἐξαγνισμὸς τῆς καρδιᾶς
 51. Ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὸ σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας
 52. Τὰ ἐκ προθέσεως σφάλματα
 53. Νὰ κάνουμε τὸ καλὸ ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τὸν Χριστὸ
 54. Οἱ πειρασμοὶ στὴν ζωή μας .
 55. Οἱ ἁμαρτωλοὶ ἔχουν πολὺ ὑλικὸ γιὰ ταπείνωση
 56. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Ἡ ἐπιμέλεια τῆς συνειδήσεως
 57. Νὰ μελετοῦμε τὴν συνείδησή μας .
 58. Καπακωμένη συνείδηση
 59. Ἡ λανθασμένη συνείδηση
 60. Τὸ ψεύτικο δὲν ἀναπαύει .
 61. Ἡ σωστὴ συνείδηση πληροφορεῖ τὸν ἄνθρωπο σωστὰ ..
 62. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Ἡ παρακολούθηση καὶ ἡ γνώση τοῦ ἑαυτοῦ μας
 63. Ἡ μελέτη τοῦ ἑαυτοῦ μας
 64. Ἡ πεῖρα ἀπὸ τὶς πτώσεις μας
 65. Νὰ ἐντοπίζουμε καὶ νὰ χτυπᾶμε τὸν ἐχθρὸ
 66. Νὰ καθρεφτίζουμε τὸν ἑαυτό μας στοὺς ἄλλους
 67. Ὅποιος γνωρίζει σωστὰ τὸν ἑαυτό του, ἔχει ταπείνωση
 68. Νὰ γνωρίσουμε τὴν ἀρρώστια μας
 69. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - Ἡ συναίσθηση τῆς ἁμαρτωλότητος συγκινεῖ τὸν Θεὸ
 70. Ἡ ἀναγνώριση τοῦ σφάλματός μας
 71. Συναίσθηση τῆς ἁμαρτωλότητος καὶ πρόοδος στὸν ἀγώνα
 72. Νὰ ζητᾶμε ταπεινὰ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴν διόρθωσή μας
 73. Ἡ λύπη γιὰ τὰ σφάλματά μας
 74. Αὐτομεμψία ὄχι ἀπελπισία
 75. Πνευματικὴ ἐργασία μὲ φακὸ
 76. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - Ἡ μετάνοια ἔχει μεγάλη δύναμη
 77. «Εἰς ἑαυτὸν ἐλθών»
 78. Τὰ δάκρυα τῆς μετανοίας .
 79. Τὸ ἐργόχειρο ποὺ δὲν τελειώνει ποτὲ.. 507
 80. Ἀλλαγὴ ζωῆς 508
 81. «Ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστι διαπαντὸς». 509
 82. Μετάνοια ἀναγκαστικὴ . 510
 83. Ἡ μετάνοια φέρνει τὴν θεία παρηγοριὰ .. 510
 84. ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ - ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ . 512
 85. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Τὰ μάγια .. 513
 86. Οἱ μάγοι χρησιμοποιοῦν καὶ διάφορα «ἁγιωτικὰ».. 514
 87. Ὅσοι ἀσχολοῦνται μὲ μάγια λένε καὶ πολλὰ ψέματα . 515
 88. Οἱ δαιμονικές, μαγικὲς ἐνέργειες 516
 89. Ὁ διάβολος ποτὲ δὲν μπορεῖ νὰ κάνη καλὸ .. 517
 90. Πότε πιάνουν τὰ μάγια .. 518
 91. Πῶς λύνονται τὰ μάγια.. 519
 92. Συνεργασία μάγων καὶ δαιμόνων . 520
 93. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Γιὰ τοὺς δαιμονισμένους 522
 94. Μὲ τὴν ἑωσφορικὴ ὑπερηφάνεια μπορεῖ νὰ δαιμονισθῆ ὁ ἄνθρωπος 523
 95. Οἱ δαιμονισμένοι ἀντιδροῦν σὲ ὁτιδήποτε ἱερὸ . 524
 96. Μὴ δίνετε σημασία στὰ λόγια τοῦ δαιμονισμένου . 525
 97. Βοήθεια στοὺς δαιμονισμένους 526
 98. Γιὰ τοὺς ἐξορκισμοὺς 529
 99. Μαρτύριο περνοῦν οἱ δαιμονισμένοι .. 530
 100. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Ἡ φοβερὴ πλάνη .. 532
 101. Ἄσκηση καὶ πλάνη . 532
 102. Προσοχὴ στὴν φαντασία .. 533
 103. Ὁ διάβολος παρουσιάζεται ὡς ἄγγελος φωτὸς . 534
 104. Τὰ ὄνειρα εἶναι ἀπατηλὰ .. 535
 105. Προσοχὴ στὰ ὁράματα 536
 106. Χαρακτηριστικὰ τοῦ πλανεμένου .. 537
 107. Πλάνη καὶ τρέλλα .. 537
 108. Προσοχὴ στοὺς πλανεμένους 538
 109. Τὰ φθηνὰ χαρίσματα τῶν πλανεμένων 539
 110. Διόρθωση πλανεμένου 540
 111. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - «Πλανῶντες καὶ πλανώμενοι» . 542
 112. Γιὰ τὴν πλάνη τῶν Πεντηκοστιανῶν .. 542
 113. Γιὰ τὰ ἀναστενάρια 542
 114. Ἡ μετεμψύχωση 543
 115. Γιὰ τὴν ἄσκηση τῶν Ἰνδουϊστῶν . 544
 116. Ἔχει κάνει μεγάλη ζημιὰ ὁ Ἰνδουϊσμὸς. 545
 117. Ἡ παραπλάνηση τῶν ἀνθρώπων .. 546
 118. Ἐπιστροφὴ στὴν Ὀρθοδοξία .. 548
 119. ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ - Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ .. 550
 120. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ἡ ἀνάγκη πνευματικοῦ ὁδηγοῦ . 551
 121. Μὲ τὴν ἐξομολόγηση ὁ ἄνθρωπος λυτρώνεται . 551
 122. Ὁ Θεὸς θέλει ὁ ἄνθρωπος νὰ διορθώνεται διὰ τοῦ ἀνθρώπου . 552
 123. Χρειάζεται πνευματικὸς ὁδηγὸς στὴν πνευματικὴ ζωὴ . 553
 124. Στεῖλτε τοὺς ἀνθρώπους στὸν πνευματικὸ .. 554
 125. Πνευματικὸς ἀπὸ κοντὰ. 555
 126. Ὁ πνευματικὸς στὴν οἰκογένεια . 556
 127. Ἀλλαγὴ πνευματικοῦ .. 556
 128. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Γιὰ μιὰ σωστὴ ἐξομολόγηση 558
 129. Νὰ δένουμε τὸ τραῦμα μας . 558
 130. Ἡ ἀνάγκη γιὰ ἐξομολόγηση .. 558
 131. Ἡ σωστὴ ἐξομολόγηση 559
 132. Τὰ ἐλαφρυντικὰ στὴν ἐξομολόγησή μας γίνονται ἐπιβαρυντικὰ γιὰ τὴνσυνείδηση 560
 133. Μετὰ τὴν ἐξομολόγηση
 134. Ἡ ἐμπιστοσύνη στὸν πνευματικὸ .. 562
 135. Ἡ σωστὴ ἐπικοινωνία μὲ τὸν πνευματικὸ . 563
 136. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Ὁ πνευματικὸς ἰατρὸς τῆς ψυχῆς .. 565
 137. Ἀνάγκη καλῶν πνευματικῶν 565
 138. Ἡ διάκριση καὶ ἡ πεῖρα τοῦ πνευματικοῦ 565
 139. Ὁ πνευματικὸς καθορίζει κάθε πότε θὰ κοινωνάη ὁ πιστὸς.. 566
 140. Ἡ χρήση τῶν ἐπιτιμίων .. 567
 141. Ἡ συγχωρητικὴ εὐχὴ 569
 142. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - Ἡ ἐργασία τοῦ πνευματικοῦ στὶς ψυχὲς .. 570
 143. Ο χειρισμὸς τῆς ψυχῆς εἶναι λεπτὸς 570
 144. Νὰ μὴν ἀναπαύουμε τὸν ἄλλον στὰ πάθη του . 570
 145. Ἀντιμετώπιση περιπτώσεων ἀπελπισίας 572
 146. Αὐστηρότητα στοὺς ἀναιδεῖς, ἐπιείκεια στοὺς φιλότιμους.. 573
 147. Ἡ καλωσύνη βλάπτει τὸν ἀμετανόητο . 574
 148. Ὁ σεβασμὸς τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἄλλου. 575
 149. Ἀγάπη πνευματικοῦ πρὸς τὸν ἐξομολογούμενο.. 576

Kindly Bookmark this Post using your favorite Bookmarking service:
Technorati Digg This Stumble Stumble Facebook Twitter
YOUR ADSENSE CODE GOES HERE

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

 

Flag counter

Flag Counter

Extreme Statics

Συνολικές Επισκέψεις


Συνολικές Προβολές Σελίδων

Follow by Email

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρουσίαση στο My Blogs

myblogs.gr

Γίνεται Μέλος στο Ιστολόγιο

Στατιστικά Ιστολογίου

Επισκέψεις απο Χώρες

COMMENTS

| ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ © 2016 All Rights Reserved | Template by My Blogger | Menu designed by Nikos | Sitemap Χάρτης Ιστολογίου | Όροι χρήσης Privacy | Back To Top |