ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: ΛΟΓΟΙ Α΄ ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ INDEX

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

ΛΟΓΟΙ Α΄ ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ INDEX
ΛΟΓΟΙ Α΄ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
 Πρόλογος

Ο μακαριστός Γέροντας Παΐσιος, τον Ιούλιο του 1994, άφηνε στον κόσμο με την κοίμησή του μια πνευματική κληρονομιά, την διδασκαλία του. Απλός μοναχός, με τα λίγα γράμματα του Δημοτικού Σχολείου, αλλά με πλούσια την κατά Θεόν σοφία, είχε κενώσει τον εαυτό του για τον πλησίον. Η διδασκαλία του δεν ήταν διδαχή ή κατήχηση. Το Ευαγγέλιο το είχε κάνει βίωμά του και η διδασκαλία του πήγαζε από την ζωή του, που χαρακτηριστικό γνώρισμά της είχε την αγάπη. Είχε μορφώσει “εαυτόν” κατά το Ευαγγέλιο, γι' αυτό πρώτα δίδασκε η μορφή του και ύστερα η ευαγγελική αγάπη και ο φωτισμένος λόγος του. Όταν δεχόταν τους ανθρώπους, με όλες τις ιδιαιτερότητές τους, δεν άκουγε απλώς υπομονετικά τα προβλήματα που του εμπιστεύονταν, αλλά με την αγία του απλότητα και διάκριση έμπαινε βαθιά στην καρδιά τους και έκανε δικό του τον πόνο, την ανησυχία, το πρόβλημά τους. Και τότε σιγά-σιγά γινόταν το θαύμα, η αλλαγή του ανθρώπου. “Ο Θεός, έλεγε, κάνει το θαύμα, όταν συμμετέχει κανείς με την καρδιά του στον πόνο του άλλου”.
Με χαρά είδαμε τα πρώτα βιβλία που κυκλοφόρησαν για την ζωή και την διδασκαλία του Γέροντα να διαβάζωνται με ενδιαφέρον. Πολλοί μιλούσαν με θαυμασμό για τις απαντήσεις που εύρισκαν στα ερωτήματά τους, την παρηγοριά στις θλίψεις τους. Ιδιαίτερα χαιρόμασταν, όταν άνθρωποι απομακρυσμένοι από την Εκκλησία αποκτούσαν την καλή ανησυχία και άλλαζαν ζωή. Πολλές φορές ήρθαν στα χείλη μας οι στίχοι του υμνογράφου, που αναφέρονται στον Μ. Βασίλειο: “Ζη και θανών εν Κυρίω, ζη και παρ' ημίν, ως λαλών εκ των βίβλων”. Συγχρόνως νιώσαμε μια ανάγκη: Τα λόγια του Γέροντα, που με ευλάβεια καταγράφαμε από τα πρώτα βήματα της Αδελφότητος, γιατί μας ήταν πολύ ωφέλιμα, να τα προσφέρουμε στους εν Χριστώ αδελφούς, που μας ζητούσαν επίμονα.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. INDEX ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
 2. ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
 3. ΠΡΟΛΟΓΟΣ . 9
 4. Εἰσαγωγικά ἀπὸ λόγους τοῦ Γέροντα . 13
 5. «Τα χρόνια ποὺ περνοῦμε εἶναι δύσκολα καὶ επιίνδυνα, ἀλλὰ τελικά θὰ νικήση ὁ Χριστός»
 6. Τί βάσανα ἔχει ὁ κόσμος 14
 7. Ἀσφάλειες καὶ ἀνασφάλεια 15
 8. Τί ἀναζήτηση ὑπάρχει . 15
 9. Στὴν ἐποχή μᾶς λείπουν τὰ παραδείγματα . 16
 10. Ὁ γλυκός κατήφορος εἶναι εὔκολος 18
 11. Ὁ Θεὸς δὲν μᾶς ἐγκαταλείπει 18
 12. Ἔρχονται δύσκολα χρόνια 20
 13. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ - Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ. 21
 14. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- Ἡ ἁμαρτία ἔγινε μόδα . 22
 15. Ἡ συνείδηση ἐλέγχει. 23
 16. Ἡ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὸν Θεό εἶναι κόλαση 23
 17. Σὲ ὅποιο ἀφεντικό δουλεύεις ἀπὸ αὐτὸ θὰ πληρωθῆς. 25
 18. Κεφάλαιο 2 - Στὶς μέρες μας ὁ διάβολος ἁλωνίζει .. 26
 19. Μὲ τὴν ἁμαρτία δίνουμε δικαιώματα στὸν πειρασμό .. 26
 20. Ἡ ἐξομολόγηση κόβει τὰ δικαιώματα τοῦ διαβόλου . 26
 21. Ὁ διάβολος δὲν πλησιάζει στὸ καθαρό πλάσμα τοῦ Θεοῦ .. 27
 22. Νὰ μήν ἀνοίγουμε συζήτηση μὲ τὸ ταγκαλάκι . 28
 23. Ὁ διάβολος εἶναι ἀδύναμος . 29
 24. Ὁ διάβολος εἶναι κουτός. 30
 25. Γιατί ὁ Θεὸς ἐπιτρέπει στὸν διάβολο νὰ μᾶς πειράζη .. 32
 26. Ὁ διάβολος δὲν θέλει νὰ μετανοήση .. 33
 27. Ἡ ταπείνωση διαλύει τὸν διάβολο. 34
 28. Κεφάλαιο 3 - Τὸ κοσμικό πνεῦμα 35
 29. Ὁ διάβολος κυβερνάει τὴν ματαιότητα 35
 30. Τὰ πρωτεῖα νὰ δοθοῦν στὴν ὀμορφιά τῆς ψυχῆς . 35
 31. Κοσμικές ἐπιθυμίες 36
 32. Οἱ κοσμικές χαρές εἶναι ὑλικές χαρές 38
 33. Τὸ κοσμικό πνεῦμα στὴν πνευματική ζωή 39
 34. Τὸ κοσμικό πνεῦμα στὸν Μοναχισμό 40
 35. Τὸ κοσμικό πνεῦμα εἶναι ἀρρώστια. 42
 36. Κεφάλαιο 4 - Ἡ ἀδικία εἶναι μεγάλη ἁμαρτία . 44
 37. Ἡ ἀδικία μαζεύει ὀργή Θεοῦ .. 44
 38. Ὁ ἄδικος βασανίζεται .. 44
 39. Ἡ ἀδικία ταλαιπωρεῖ καὶ τούς ἀπογόνους 46
 40. Αὐτός ποὺ μᾶς ἀδικεῖ, μᾶς εὐεργετεῖ . 47
 41. «Τῷ τὸν φόρον τὸν φόρον» .. 47
 42. Πῶς ψεύτισε ὁ κόσμος . 49
 43. Ὁ δίκαιος ἔχει τὸν Θεό μὲ τὸ μέρος του 49
 44. Ὁ δίκαιος ἀνταμείβεται καὶ σ' ἐτούτη τὴν ζωή .. 51
 45. Κεφάλαιο 5 - «Εὐλογεῖτε καὶ μή καταρᾶσθε» . 53
 46. Ἀρρώστιες καὶ ἀτυχήματα ἀπὸ κατάρα .. 54
 47. Ἡ κατάρα τῶν γονέων πιάνει πολύ 55
 48. Ἡ «εὐγενική» κατάρα . 56
 49. Ἡ βασκανία .. 57
 50. Ἡ εὐχή ποὺ βγαίνει ἀπὸ τὴν καρδιά, εἶναι θεϊκή εὐχή 57
 51. Κεφάλαιο 6 - Ἡ ἁμαρτία φέρνει τὶς συμφορές . 60
 52. Ὅ,τι ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς εἶναι φιλάνθρωπο 61
 53. Τὸν Θεό τὸν βάζουν σήμερα στὴν ἄκρη .. 62
 54. Ὁ Θεὸς νὰ λυπηθῆ τὸν κόσμο, νὰ ρίχνη καμμιά βροχή . 64
 55. Ὁ Θεὸς νὰ δίνη μετάνοια .. 65
 56. ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ - Ὁ σημερινός πολιτισμός . 67
 57. Κεφάλαιο 1 - Ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ περιβάλλον.. 68
 58. «Πάντα ἐν σοφία ἐποίησας» 68
 59. Τί κατόρθωσαν σήμερα οἱ ἄνθρωποι . 69
 60. Χάθηκε ἡ ὑπομονή ἀπὸ τούς ἀνθρώπους .. 70
 61. Μόλυναν τὴν ἀτμόσφαιρα, τὰ ὀστᾶ τούς πείραξαν .. 71
 62. Μόλυνση καὶ καταστροφή τοῦ περιβάλλοντος . 73
 63. Κεφάλαιο 2 - Ἡ ἐποχή τῶν πολλῶν εὐκολιῶν, ἴσον τῶν πολλῶν δυσκολιῶν
 64. Ἔγιναν καὶ οἱ καρδιές σιδερένιες 76
 65. Παλάβωσαν οἱ ἄνθρωποι μὲ τὶς μηχανές .. 76
 66. Ἔχει πάθει μεγάλη ζημιά ὁ κόσμος ἀπὸ τὴν τηλεόραση .. 77
 67. Ὁ μοναχός καὶ τὰ σύγχρονα μέσα . 78
 68. Ἡ στέρηση πολύ βοηθάει.. 80
 69. Οἱ πολλές εὐκολίες ἀχρηστεύουν τὸν ἄνθρωπο .. 81
 70. Κεφάλαιο 3 - Ἁπλοποιῆστε τὴν ζωή σας, γιὰ νὰ φύγη τὸ ἄγχος . 84
 71. Ἀπὸ τὴν κοσμική εὐτυχία βγαίνει τὸ κοσμικό ἄγχος 84
 72. Ἡ σημερινή ζωή μὲ τὸ συνεχές κυνηγητό εἶναι κόλαση 85
 73. Τὸ ἄγχος εἶναι τοῦ διαβόλου .. 86
 74. Ἡ λιτότητα βοηθάει πολύ στὴν καλογερική 87
 75. Ἡ πολυτέλεια κοσμικοποιεῖ τούς μοναχούς 89
 76. Ἁπλοποιῆστε τὴν ζωή σας! .. 91
 77. Κεφάλαιο 4 - Ἐξωτερικός θόρυβος καὶ ἐσωτερική ἡσυχία 95
 78. Ἀλλοίωσαν τὴν ἤρεμη φύση 95
 79. Κατέστρεψαν καὶ τὰ ἅγια ἐρημικά μέρη . 95
 80. Ἡ ἡσυχία εἶναι μυστική προσευχή 97
 81. Τὸν θόρυβο ἅμα θέλη τὸν ἀκούει κανείς 97
 82. Νὰ σεβασθοῦμε τὴν ἡσυχία τῶν ἄλλων.. 98
 83. Καλοί λογισμοί, τὸ ἀντίδοτο τοῦ θορύβου . 99
 84. Νὰ ἀποκτήσουμε τὴν ἐσωτερική ἡσυχία.. 100
 85. Κεφάλαιο 5 - Ἡ πολλή μέριμνα ἀπομακρύνει ἀπὸ τὸν Θεό . 102
 86. Νὰ μήν ἀνοίγουμε πολλά μέτωπα 102
 87. Μή δίνετε καρδιά στὰ ὑλικά πράγματα 102
 88. Ἡ ἐργασία ποὺ γίνεται μὲ ἠρεμία καὶ προσευχή ἁγιάζεται . 103
 89. Μὲ τὴν πολλή μέριμνα ξεχνάει κανεὶς τὸν Θεό . 104
 90. Ἡ πολλή δουλειά καὶ μέριμνα κοσμικοποιοῦν τὸν μοναχό.. 105
 91. Ὅπου πολύς περισπασμός, ἐκεῖ πολλά πνευματικά παράσιτα 106
 92. Νὰ ἀποκτήσουμε τὴν καλή μέριμνα 107
 93. ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ - Τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου .. 109
 94. Κεφάλαιο 1 - Ἡ κοσμική μόρφωση καὶ γνώση . 110
 95. Ἔξυπνος εἶναι ὁ ἐξαγνισμένος ἄνθρωπος.. 110
 96. Ἡ γνώση δίχως θεῖο φωτισμό εἶναι καταστροφή.. 111
 97. Νὰ ἀξιοποιηθῆ ἡ ἐπιστήμη στὴν πνευματική ζωή .. 113
 98. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα δὲν κατεβαίνει μὲ μηχανές. 114
 99. Νὰ ἁγιάσουμε τὴν γνώση .. 115
 100. «Ἡ γνῶσις φυσιοῖ» 117
 101. Νὰ δουλεύουμε σωστὰ τὸ μυαλό . 118
 102. Κεφάλαιο 2 - Ὁ ὀρθολογισμός στὴν ἐποχή μας.. 121
 103. Ἡ λογική στὴν πνευματική ζωή 121
 104. Ἡ κοσμική λογική βασανίζει τὸν ἄνθρωπο 122
 105. Ἡ κοσμική λογική ἀλλοιώνει τὸ πνευματικό αἰσθητήριο .. 124
 106. Ἡ «κάτ΄ ὄψιν» κρίση 125
 107. Κεφάλαιο 3 - Ἡ νέα γενιά .. 128
 108. Ἔλειψε τὸ πνεῦμα τῆς θυσίας . 128
 109. Ἡ ἀδιάκριτη ἀγάπη ἀχρηστεύει τὰ παιδιά . 131
 110. Κανονάρχισμα ἀπὸ σκοτεινές δυνάμεις 131
 111. «Μήν τὰ ἐγγίζετε τὰ παιδιά!». 133
 112. Νὰ περάσουν οἱ νέοι στὶς ἐξετάσεις τῆς ἁγνότητος 135
 113. Ἡ ἀληθινή ἀγάπη πληροφορεῖ τούς νέους . 138
 114. Κεφάλαιο 4 - Ἡ ἀναίδεια καὶ ἡ ἔλλειψη σεβασμοῦ.. 140
 115. Ἡ παρρησία διώχνει τὴν εὐλάβεια 140
 116. Σεβασμός στούς μεγαλυτέρους . 141
 117. Φθάνουν νὰ κρίνουν καὶ τὸν Θεό. 144
 118. Ἡ ἀναίδεια διώχνει τὴν θεία Χάρη 145
 119. «Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου» .. 146
 120. Χάσμα γενεῶν . 147
 121. Κεφάλαιο 5 - Ἐσωτερική ἀταξία καὶ ἐξωτερική ἐμφάνιση . 148
 122. Οἱ καημένοι οἱ κοσμικοί ντύνονται ὅπως εἶναι μέσα τους . 148
 123. Σήμερα δὲν διακρίνεις ἄν εἶναι ἄνδρας ἤ γυναίκα .. 150
 124. Οἱ ἄνθρωποι διψοῦν τὴν ἁπλότητα .. 151
 125. «Οὐκ ἔσται σκεύη ἀνδρός ἐπί γυναικί οὐδέ μή ἐνδύσηται ἀνήρ στολήν γυναικείαν» 153
 126. Καλλωπισμός: Μουντζοῦρες στὴν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ .. 154
 127. ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ - Ἡ Ἐκκλησία στὴν ἐποχή μας. 156
 128. Κεφάλαιο 1 - Ἡ παιδεία 157
 129. Ἡ ἑλληνική γλώσσα 157
 130. Τὰ προβλήματα τῆς παιδείας.. 158
 131. Ἡ θεωρία τῆς ἐξελίξεως .. 159
 132. Ἀπομακρύνουν τὰ παιδιά ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία .. 160
 133. Φορτώνουν τὰ παιδιά μὲ πολλά… . 161
 134. Τὸ ἔργο τοῦ δασκάλου εἶναι ἱερό .. 162
 135. Κεφάλαιο 2 - Κλῆρος καὶ Ἐκκλησία 165
 136. Ὁ ἱερεύς ἔχει μεγάλη εὐθύνη .. 166
 137. Ἐκκοσμίκευση τοῦ κλήρου. 167
 138. «Τὶς ἐλέγχει μὲ περί σκανδάλου;» 169
 139. Ἀντιμετώπιση ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων 171
 140. Ἀξιώματα καὶ ἀνθρώπινη δόξα . 173
 141. Ἡ διοίκηση στὴν Ἐκκλησία .. 175
 142. Ἡ Θεία Λειτουργία .. 176
 143. Κεφάλαιο 3 - Γιορτές καὶ ἀργίες 179
 144. «Ἐορτάσωμεν, πιστοί, ἑορτήν πνευματικήν…» .. 179
 145. «Κρεῖσσον ὀλίγον τῷ δικαίω…». 180
 146. Ἄν ἐμεῖς οἱ μοναχοί δὲν κρατᾶμε τὶς γιορτές, οἱ κοσμικοί τί νὰ κάνουν;.. 181
 147. Δουλεύουν Κυριακές καὶ γιορτές καὶ τούς βρίσκουν συμφορές 183
 148. Κεφάλαιο 4 - Ἡ ὀρθόδοξη παράδοση 184
 149. «Ἰησοῦς Χριστός χθές καὶ σήμερον ὁ αὐτός καὶ εἰς τούς αἰώνας» .. 184
 150. Σεβασμός στὴν παράδοση . 185
 151. Νὰ κρατοῦμε στὸν Μοναχισμό τὰ δοκιμασμένα 186
 152. Πάλι θὰ γυρίσουν στὰ παλιά .. 188
 153. Χωρίς πίστη δὲν μπορεῖ νὰ σταθῆ ὁ κόσμος .. 189
 154. Νὰ ἀφήσουμε μία καλή παράδοση 190


Kindly Bookmark this Post using your favorite Bookmarking service:
Technorati Digg This Stumble Stumble Facebook Twitter
YOUR ADSENSE CODE GOES HERE

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

 

Flag counter

Flag Counter

Extreme Statics

Συνολικές Επισκέψεις


Συνολικές Προβολές Σελίδων

Follow by Email

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρουσίαση στο My Blogs

myblogs.gr

Γίνεται Μέλος στο Ιστολόγιο

Στατιστικά Ιστολογίου

Επισκέψεις απο Χώρες

COMMENTS

| ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ © 2016 All Rights Reserved | Template by My Blogger | Menu designed by Nikos | Sitemap Χάρτης Ιστολογίου | Όροι χρήσης Privacy | Back To Top |