ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ Γ΄ ΤΟΜΟΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2016

ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ Γ΄ ΤΟΜΟΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


FILOKALIA


Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών,   Γ΄ Τόμος   

Αυτή η θεωρία είναι η κατανόηση της συγκαταβάσεως και του τρόπου της ζωής στον κόσμο του γλυκύτατου Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, ώστε σιγά-σιγά να λησμονήσει κανείς και την τροφή του, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, και όπως ακούσαμε για τον Δαβίδ ότι λησμόνησε να φάει το ψωμί του(Ψαλμ. 101, 5) (λέει ο άγιος Ιωάννης της Κλίμακος), καθώς αιχμαλωτίσθηκε η διάνοιά του από τα θαυμάσια του Θεού με μεγάλη έκπληξη.
Και να απορεί κανείς πώς να ανταποδώσει τις ευεργεσίες στο Θεό, όπως λέει ο εξηγητής των ουρανίων Βασίλειος: «Τι θα ανταποδώσομε στον Κύριο για όλα όσα μας χάρισε(Ψαλμ. 115,3); Για μας ο Θεός έγινε άνθρωπος· για την ανθρώπινη φύση που κυριεύθηκε από τη φθορά, ο Λόγος έγινε σάρκα και έμεινε ανάμεσά μας(Ιω. 1,14).
Ηρθε ο Ευεργέτης προς τους αχαρίστους, ο Ελευθερωτής προς τους αιχμαλώτους, ο Ήλιος της δικαιοσύνης προς εμάς που ήμαστε στο σκοτάδι. Ο Απαθής ανέβηκε στο σταυρό, το Φώς πήγε στον Άδη, η Ζωή δοκίμασε το θάνατο, Αυτός που είναι η ανάσταση όσων έχουν πέσει. Ας φωνάξομε προς Αυτόν· Δόξα σε Σένα, Θεέ μας.»
Και ο Δαμασκηνός λέει: «Έμεινε εκστατικός ο ουρανός και κατεπλάγησαν τα πέρατα της γης από το ότι ο Θεός εμφανίστηκε σωματικά στους ανθρώπους και η γαστέρα σου, Θεοτόκε, έγινε πιο ευρύχωρη από τους ουρανούς. Γι' αυτό σε δοξάζουν τα πλήθη των Αγγέλων και των ανθρώπων.» Και αλλού: «Ένιωσε φρίκη καθένας που άκουσε την απόρρητη συγκατάβαση του Θεού, οτι ο Ύψιστος κατήλθε θεληματικά μέχρι το σημείο να λάβει σώμα και να γίνει άνθρωπος από παρθενική γαστέρα. Γι' αυτό οι πιστοί δοξολογούμε την αμόλυντη Θεοτόκο.» «Ακούστε με, λαοί, και ελάτε ν' ανεβούμε στο άγιο και επουράνιο όρος, να σταθούμε σαν άυλοι στην πόλη του ζώντος Θεού. Και να δούμε νοερά την άυλη θεότητα του Πατέρα και του Πνεύματος να απαστράπτει στον Μονογενή Υιό.» «Μ' έθελξες με τον πόθο Σου, Χριστέ, και με αλλοίωσες με το θείο Σου έρωτα. Αλλά κατάκαψε με άυλη φωτιά τις αμαρτίες μου και καταξίωσέ με να χορτάσω την τρυφή που δίνεις, για να δοξολογώ όλο χαρά, Αγαθέ, τις δύο παρουσίες Σου.» «Είσαι όλος γλυκύτητα, Σωτήρα μου, είσαι όλος επιθυμία και έφεση πραγματικά ακόρεστη• όλος είσαι κάλλος υπέρτατο».


 1. Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, γ΄τόμος
 2. Όσιος Φιλόθεος ο Σιναΐτης: Νηπτικά Κεφάλαια
 3. Όσιος Ηλίας ο Πρεσβύτερος και Έκδικος: Γνωμικό ανθολόγιο σπουδαίων φιλοσόφων
 4. Γνωστικά Κεφάλαια
 5. Πρακτικά και θεωρητικά κεφάλαια
 6. Μοναχός Θεοφάνης: Εισαγωγικά σχόλια στο έργο "Κλίμακα Θείων Χαρίτων"
 7. "Κλίμακα Θείων Χαρίτων"
 8. Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Σύντομη Βιογραφία και Εισαγωγικά Σχόλια
 9. Βιβλίο Πρώτο : Προοίμιο
 10. Περί του θείου φόβου ως πρώτης εντολής
 11. Περί του πένθους ως δεύτερης εντολής
 12. Η έμπρακτη γνώση
 13. Οἱ σωματικές ἀρετές εἶναι ἐργαλεῖα τῶν ψυχικῶν
 14. Περί προσοχῆς καί φυλάξεως τοῦ νοῦ
 15. Περί ἀποφυγῆς τῶν θελημάτων, ὑποταγῆς καί ἡσυχίας
 16. Οι οκτώ νοητές θεωρίες
 17. Η Πρώτη Γνώση
 18. Η Δεύτερη Θεωρία
 19. Η Τρίτη Θεωρία
 20. Η τἐταρτη Θεωρία
 21. Η πέμπτη γνώση
 22. Η έκτη γνώση
 23. Η έβδομη γνώση
 24. Η όγδοη γνώση
 25. Δεν υπάρχει ασυμφωνία στις θείες Γραφές
 26. Η προσευχή που αντιστοιχεί σε κάθε μία γνώση
 27. Η ταπεινοφροσύνη
 28. Η απάθεια
 29. Υπόμνηση των επτά σωματικών πράξεων
 30. Η διάκριση
 31. Η κατά Θεόν ανάγνωση
 32. Η αληθινή διάκριση
 33. Απόρριψη της απογνώσεως
 34. Σύντομος δρόμος προς απόκτηση των αρετών και αποχή των παθών
 35. Η απόκτηση της αληθινής πίστεως
 36. Η ησυχία συμφέρει περισσότερο στους εμπαθείς
 37. Η αληθινή μετάνοια είναι μεγάλο αγαθό
 38. Γενικές και ειδικές ευεργεσίες του Θεού
 39. Ο Θεός τα έκανε όλα προς το συμφέρον μας
 40. Ο λόγος του Θεού δεν είναι πολυλογία
 41. Η σωτηρία είναι αδύνατη χωρίς ταπεινοφροσύνη
 42. Οικοδόμηση της ψυχής με τις αρετές
 43. Είναι μεγάλο αγαθό η αγάπη και η συμβουλή με ταπείνωση
 44. Η επανάληψη στη θεία Γραφή δεν είναι πολυλογία
 45. Η ψεύτικη γνώση
 46. Κατάλογος των αρετών
 47. Κατάλογος των παθών
 48. Διαφορά λογισμών και προσβολών
 49. Βιβλίο Δεύτερο
 50. Λόγος α΄ (1ος)
 51. Λόγος β΄ (2ος)
 52. Λόγος γ΄ (3ος)
 53. Λόγος δ΄ (4ος)
 54. Λόγος ε΄ (5ος)
 55. Λόγος ζ΄(6ος)
 56. Λόγος η΄ (7ος)
 57. Λόγος θ΄ (8ος)
 58. Λόγος ι΄ (9ος)
 59. Λόγος κ΄ (10ος)
 60. Λόγος λ΄ (11ος)
 61. Λόγος μ΄ (12ος)
 62. Λόγος ν΄ (13ος)
 63. Λόγος ξ΄ (14ος)
 64. Λόγος ο΄ (15ος)
 65. Λόγος π΄ (16ος)
 66. Λόγος ρ΄ (17ος)
 67. Λόγος σ΄ (18ος)
 68. Λόγος τ΄ (19ος)
 69. Λόγος υ΄ (20ος)
 70. Λόγος φ΄ (21ος)
 71. Λόγος χ΄ (22ος)
 72. Λόγος ψ΄ (23ος)
 73. Λόγος ω΄(24ος)
 74. Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος: Σύντομη Βιογραφία και Εισαγωγικά Σχόλια
 75. α΄) Περί της πνευματικής τελειότητας
 76. β΄)Περί προσευχής
 77. γ΄) Περί υπομονής και διακρίσεως
 78. δ΄) Περί υψώσεως του νου
 79. ε΄) Περί αγάπης
 80. στ΄) Περί ελευθερίας του νου 
Εισαγωγή στο Ορθόδοξο Διαδίκτυο απο το Βιβλίο :

Φιλοκαλία Ιερών Νηπτικών Τόμος Γ΄

Η ηλεκτρονική επεξεργασία  μορφοποίηση  κειμένου  και εικόνων έγινε από τον Ν.Β.Β

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση κειμένων στο Ορθόδοξο Διαδίκτυο , για μη εμπορικούς σκοπούς με αναφορά πηγής το Ιστολόγιο©ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

 http://www.alavastron.net/

Kindly Bookmark this Post using your favorite Bookmarking service:
Technorati Digg This Stumble Stumble Facebook Twitter
YOUR ADSENSE CODE GOES HERE

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

 

Flag counter

Flag Counter

Extreme Statics

Συνολικές Επισκέψεις


Συνολικές Προβολές Σελίδων

Follow by Email

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρουσίαση στο My Blogs

myblogs.gr

Γίνεται Μέλος στο Ιστολόγιο

Στατιστικά Ιστολογίου

Επισκέψεις απο Χώρες

COMMENTS

| ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ © 2016 All Rights Reserved | Template by My Blogger | Menu designed by Nikos | Sitemap Χάρτης Ιστολογίου | Όροι χρήσης Privacy | Back To Top |