ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: Φιλοκαλία Ιερών Νηπτικών - Τόμος 3

Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2016

Φιλοκαλία Ιερών Νηπτικών - Τόμος 3kalia

Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, Γ΄Τόμος
 
Αυτή η θεωρία είναι η κατανόηση της συγκαταβάσεως και του τρόπου της ζωής στον κόσμο του γλυκύτατου Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, ώστε σιγά-σιγά να λησμονήσει κανείς και την τροφή του, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, και όπως ακούσαμε για τον Δαβίδ ότι λησμόνησε να φάει το ψωμί του(Ψαλμ. 101, 5) (λέει ο άγιος Ιωάννης της Κλίμακος), καθώς αιχμαλωτίσθηκε η διάνοιά του από τα θαυμάσια του Θεού με μεγάλη έκπληξη.
Και να απορεί κανείς πώς να ανταποδώσει τις ευεργεσίες στο Θεό, όπως λέει ο εξηγητής των ουρανίων Βασίλειος: «Τι θα ανταποδώσομε στον Κύριο για όλα όσα μας χάρισε(Ψαλμ. 115,3); Για μας ο Θεός έγινε άνθρωπος· για την ανθρώπινη φύση που κυριεύθηκε από τη φθορά, ο Λόγος έγινε σάρκα και έμεινε ανάμεσά μας(Ιω. 1,14).
Ηρθε ο Ευεργέτης προς τους αχαρίστους, ο Ελευθερωτής προς τους αιχμαλώτους, ο Ήλιος της δικαιοσύνης προς εμάς που ήμαστε στο σκοτάδι.
Ο Απαθής ανέβηκε στο σταυρό, το Φώς πήγε στον Άδη, η Ζωή δοκίμασε το θάνατο, Αυτός που είναι η ανάσταση όσων έχουν πέσει. Ας φωνάξομε προς Αυτόν· Δόξα σε Σένα, Θεέ μας.» Και ο Δαμασκηνός λέει: «Έμεινε εκστατικός ο ουρανός και κατεπλάγησαν τα πέρατα της γης από το ότι ο Θεός εμφανίστηκε σωματικά στους ανθρώπους και η γαστέρα σου, Θεοτόκε, έγινε πιο ευρύχωρη από τους ουρανούς. Γι' αυτό σε δοξάζουν τα πλήθη των Αγγέλων και των ανθρώπων.» Και αλλού: «Ένιωσε φρίκη καθένας που άκουσε την απόρρητη συγκατάβαση του Θεού, οτι ο Ύψιστος κατήλθε θεληματικά μέχρι το σημείο να λάβει σώμα και να γίνει άνθρωπος από παρθενική γαστέρα. Γι' αυτό οι πιστοί δοξολογούμε την αμόλυντη Θεοτόκο.» «Ακούστε με, λαοί, και ελάτε ν' ανεβούμε στο άγιο και επουράνιο όρος, να σταθούμε σαν άυλοι στην πόλη του ζώντος Θεού. Και να δούμε νοερά την άυλη θεότητα του Πατέρα και του Πνεύματος να απαστράπτει στον Μονογενή Υιό.» «Μ' έθελξες με τον πόθο Σου, Χριστέ, και με αλλοίωσες με το θείο Σου έρωτα. Αλλά κατάκαψε με άυλη φωτιά τις αμαρτίες μου και καταξίωσέ με να χορτάσω την τρυφή που δίνεις, για να δοξολογώ όλο χαρά, Αγαθέ, τις δύο παρουσίες Σου.» «Είσαι όλος γλυκύτητα, Σωτήρα μου, είσαι όλος επιθυμία και έφεση πραγματικά ακόρεστη

ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ ΤΟΜΟΣ Γ΄
Περιεχόμενα
Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, γ΄τόμος      3
Όσιος Φιλόθεος ο Σιναΐτης: Νηπτικά Κεφάλαια         10
Όσιος Ηλίας ο Πρεσβύτερος και Έκδικος: Γνωμικό ανθολόγιο σπουδαίων φιλοσόφων      21
Όσιος Ηλίας ο Πρεσβύτερος και Έκδικος: Γνωστικά Κεφάλαια       31
Όσιος Ηλίας ο Πρεσβύτερος και Έκδικος: Πρακτικά και θεωρητικά κεφάλαια (Φιλοκαλία)            35
Μοναχός Θεοφάνης: Εισαγωγικά σχόλια στο έργο "Κλίμακα Θείων Χαρίτων"        46
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Σύντομη Βιογραφία και Εισαγωγικά Σχόλια  49
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Προοίμιο      53
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Περί του θείου φόβου ως πρώτης εντολής  63
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Περί του πένθους ως δεύτερης εντολής       64
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Η έμπρακτη γνώση  68
Ὅσιος Πέτρος ὁ Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρῶτο - Οἱ σωματικές ἀρετές εἶναι ἐργαλεῖα τῶν ψυχικῶν  68
Ὅσιος Πέτρος ὁ Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρῶτο - Περί προσοχῆς καί φυλάξεως τοῦ νοῦ        69
Ὅσιος Πέτρος ὁ Δαμασκηνός: Βιβλίο πρῶτο - Περί ἀποφυγῆς τῶν θελημάτων, ὑποταγῆς καί ἡσυχίας       70
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Οι οκτώ νοητές θεωρίες       71
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Η Πρώτη Γνώση      72
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Η Δεύτερη Θεωρία  74
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Η Τρίτη Θεωρία       76
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Η τἐταρτη Θεωρία   81
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Η πέμπτη γνώση      88
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Η έκτη γνώση          89
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Η έβδομη γνώση      94
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Η όγδοη γνώση        95
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Δεν υπάρχει ασυμφωνία στις θείες Γραφές 96
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Η προσευχή που αντιστοιχεί σε κάθε μία γνώση    97
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Η ταπεινοφροσύνη   99
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Η απάθεια    100
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Υπόμνηση των επτά σωματικών πράξεων  103
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Η διάκριση   105
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Η κατά Θεόν ανάγνωση       107
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Η αληθινή διάκριση 109
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Απόρριψη της απογνώσεως 110
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Σύντομος δρόμος προς απόκτηση των αρετών και αποχή των παθών  111
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Η απόκτηση της αληθινής πίστεως  112
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Η ησυχία συμφέρει περισσότερο στους εμπαθείς   115
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Η αληθινή μετάνοια είναι μεγάλο αγαθό     116
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Γενικές και ειδικές ευεργεσίες του Θεού    118
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Ο Θεός τα έκανε όλα προς το συμφέρον μας          119
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Ο λόγος του Θεού δεν είναι πολυλογία       120
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Η σωτηρία είναι αδύνατη χωρίς ταπεινοφροσύνη    121
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Οικοδόμηση της ψυχής με τις αρετές          124
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Είναι μεγάλο αγαθό η αγάπη και η συμβουλή με ταπείνωση            126
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Η επανάληψη στη θεία Γραφή δεν είναι πολυλογία 129
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Η ψεύτικη γνώση     130
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Κατάλογος των αρετών        138
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Κατάλογος των παθών         139
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Διαφορά λογισμών και προσβολών 141
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Δεύτερο - Λόγος α΄ (1ος)       143
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Δεύτερο - Λόγος β΄ (2ος)       144
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Δεύτερο - Λόγος γ΄ (3ος)        147
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Δεύτερο - Λόγος δ΄ (4ος)       149
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Δεύτερο - Λόγος ε΄ (5ος)        151
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Δεύτερο - Λόγος ζ΄(6ος)         153
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Δεύτερο - Λόγος η΄ (7ος)       155
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Δεύτερο - Λόγος θ΄ (8ος)       157
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Δεύτερο - Λόγος ι΄ (9ος)        160
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Δεύτερο - Λόγος κ΄ (10ος)     163
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Δεύτερο - Λόγος λ΄ (11ος)     165
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Δεύτερο - Λόγος μ΄ (12ος)     168
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Δεύτερο - Λόγος ν΄ (13ος)      170
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Δεύτερο - Λόγος ξ΄ (14ος)      171
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Δεύτερο - Λόγος ο΄ (15ος)     172
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Δεύτερο - Λόγος π΄ (16ος)     173
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Δεύτερο - Λόγος ρ΄ (17ος)     174
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Δεύτερο - Λόγος σ΄ (18ος)     175
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Δεύτερο - Λόγος τ΄ (19ος)      176
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Δεύτερο - Λόγος υ΄ (20ος)     176
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Δεύτερο - Λόγος φ΄ (21ος)     177
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Δεύτερο - Λόγος χ΄ (22ος)      178
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Δεύτερο - Λόγος ψ΄ (23ος)     180
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Δεύτερο - Λόγος ω΄(24ος)      183
Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος: Σύντομη Βιογραφία και Εισαγωγικά Σχόλια   192
Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος: Λόγοι σε 150 κεφάλαια - α΄)   194
Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος: Λόγοι σε 150 κεφάλαια - β΄)Περί προσευχής 199
Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος: Λόγοι σε 150 κεφάλαια - γ΄) Περί υπομονής και διακρίσεως 204
Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος: Λόγοι σε 150 κεφάλαια - δ΄) Περί υψώσεως του νου            213
Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος: Λόγοι σε 150 κεφάλαια - ε΄) Περί αγάπης      220
Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος: Λόγοι σε 150 κεφάλαια - στ΄) Περί ελευθερίας του νου        232Kindly Bookmark this Post using your favorite Bookmarking service:
Technorati Digg This Stumble Stumble Facebook Twitter
YOUR ADSENSE CODE GOES HERE

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

 

Flag counter

Flag Counter

Extreme Statics

Συνολικές Επισκέψεις


Συνολικές Προβολές Σελίδων

Follow by Email

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρουσίαση στο My Blogs

myblogs.gr

Γίνεται Μέλος στο Ιστολόγιο

Στατιστικά Ιστολογίου

Επισκέψεις απο Χώρες

COMMENTS

| ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ © 2016 All Rights Reserved | Template by My Blogger | Menu designed by Nikos | Sitemap Χάρτης Ιστολογίου | Όροι χρήσης Privacy | Back To Top |